[1]
Baratov, M. 2022. MINTAQADA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING SAMARALI TIZIMINI SHAKLLANTIRISH. Scienceproblems.uz. 5, 2 (Apr. 2022), 28–38.