Baratov, M. (2022). MINTAQADA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING SAMARALI TIZIMINI SHAKLLANTIRISH. Scienceproblems.Uz, 5(2), 28–38. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/55