Baratov, M. (2022) “MINTAQADA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING SAMARALI TIZIMINI SHAKLLANTIRISH”, Scienceproblems.uz, 5(2), pp. 28–38. Available at: https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/55 (Accessed: 7 July 2022).