[1]
O. Xudoynazarova, «DINIY BARQAROR BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI», ScienceProblems, т. 4, вып. S/3, июн. 2024.