ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

Авторы

  • Гульшода Атоева

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I3Y2024N89

Ключевые слова:

насилие в семье, родитель, подросток, психическое насилие, физическое насилие, конфликты, школьная среда.

Аннотация

В статье рассматривается влияние семейных факторов на поведение подростков, в частности, семейного насилия. Психологически анализируются виды, проявления, причины семейного насилия. Разработаны пути их устранения.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.M. “Olila va baxt haqida”. 2018 y, 24 iyun, “Media Siyosat”.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek, oilaviy-maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 02.07.2018 yildagi PQ-3827-sonli Qarori// URL: http://www.lex.uz.

Алқаров И.Ш., Маматқулова Р., Норқулов Х.Д. Шахс ва оила тарбиясининг педагогикаси. Тошкент, “Фан ва технологиялар” нашриёти, 2009. 4-15 б.

Axloq -odobga oid hadis namunalari. Tosh.”Fan”nashriyoti, 1990y

M.Sultonova Ayollarga nisbatan zo’ravonlik muammosining nazariy -psixologik jihatlari.O’zMU xabarnomasi.2021y.

Egamberdiyeva N., Abdusamatov X., Majidova D. Oilalar barqarorligiga mehnat migratsiyasining ta’siri. – Toshkent, 2023.

Inomova.O.“Oila tarbiyasida milliy xususiyatlarni hisobga olish”.//“Xalq ta’limi”. №3. Toshkent, 2004.

Uzoqov X., G’oziyev E., Tojiyev A. “Oila etikasi va psixologiyasi”. – Toshkent, 1992.

Liseva.A.V “Nasiliye v semye”. Ucheb. Posob. Dalnevostok.Un-ta. 2001g

Загрузки

Опубликован

2024-03-31

Как цитировать

Атоева, Г. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I3Y2024N89