“GULLIVERNING SAYOHATLARI” ASARIDAGI ATAMALAR TASNIFI

Mualliflar

  • Ma’mura Yuldasheva NamDU Fakultetlararo chet tillar kafedrasi o’qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.47390/A1342112020N12

Kalit so'zlar:

Jonatan Svift, Gulliverning sayohatlari, atamalar, navigatsiya, dengizchilik, harbiylik, musiqa, matematika, leksik birlik, ijtimoiy tuzum

Annotatsiya

Ushbu maqola Jonatan Sviftning”Gulliverning sayohatlari” asaridagi atamalar va ularning tasnifi hamda ulardan mazkur asarda qay darajada mohirona qo’llanishi bilan bog’liq masalalarga bag’ishlangan.

Muallif haqida

Ma’mura Yuldasheva, NamDU Fakultetlararo chet tillar kafedrasi o’qituvchisi

NamDU Fakultetlararo chet tillar kafedrasi o’qituvchisi

Foydalanilgan adabiyotlar

Ann Cline Kelly, Swift and the English Language (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988), P. 82-83.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Third Edition.

Jonathan Swift, Gulliver’s, Oxford University Press, 2005 pages 165-166.

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels Into Several Remote Regions of the World, The Project Gutenberg eBook, November 26, 2005 pages 9-10.

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels Into Several Remote Regions of the World, The Project Gutenberg eBook, November 26, 2005 page 56-57.

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels Into Several Remote Regions of the World, The Project Gutenberg eBook, November 26, 2005 pages 61-62.

Julie Alexandra Bishop, Language at work in Jonathan Swift, University of Newcastle, 1998. pages 6-7.

Macmillan English Dictionary, Second Edition.

Yuklashlar

Nashr qilingan

2020-01-01

Havola

Yuldasheva, M. (2020). “GULLIVERNING SAYOHATLARI” ASARIDAGI ATAMALAR TASNIFI. Scienceproblems.Uz, 1(1), 8. https://doi.org/10.47390/A1342112020N12