O‘ZBEKISTON SSR NING AFRIKA DAVLATLARI BILAN ILMIY-TEXNIKAVIY HAMKORLIGI

Авторы

  • Oxunjon Boboqulov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N05

Ключевые слова:

Odxiyambo, II Xalqaro simpozium, Toshkent Davlat Tibbiyot instituti, Gidrogeologiya va tuproqshunoslik masalalari, Oyi Shams universiteti.

Аннотация

Bu maqolada O‘zbekiston SSRning Afrika davlatlari bilan ilmiy, texnikaviy aloqalari, oliy ta’lim muassasalari bilan aloqalarning kengayib borishi, chet el davlatlari mutaxassislari bilan amalga oshirilgan o‘zaro almashinuvlar haqida ma’lumotlar berilgan.

Библиографические ссылки

Агзамходжаев С. С. Узбекистан в сотрудничестве СССР с развивающимися странами Азии и Африки в области здравоохранения (60—80-е годы).— Т., 1988.— 24 с.— В надзаг.: АН УзССР, Ин-т истории.

Mirzaqulov A.Y. “O‘zbekistonning xalqaro ilmiy aloqalari (1960-1980-yillar)”. Tarix fani nomzodlik darajasini olish uchun dissertatsiya: - Farg‘ona, 1993-yil.

Toshkent Davlat Tibbiyot institutining joriy arxivi. 1987-yil uchun tayyorlangan materiallar.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 2553- fond,1- ro‘yxat, 2426- ish, 119-121-varaqlar.

“Обшественние науки в Узбекистае”, 1978, № 3, 3-bet.

O’zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 1- ro‘yxat, 2768- ish, 21-22-varaqlar.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Boboqulov, O. (2024). O‘ZBEKISTON SSR NING AFRIKA DAVLATLARI BILAN ILMIY-TEXNIKAVIY HAMKORLIGI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N05