АКАДЕМИК АБДУЛАҲАД МУҲАММАДЖОНОВ ФАОЛИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МАСАЛАСИ

Авторы

  • Баходир Тўйчибоев
  • Алишер Абдуматов

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N08

Ключевые слова:

Миллий ўзлик, миллий руҳ, Амир Темур, тузуклар, Самарқанд, Кеш, Бухоро.

Аннотация

Мақола, академик А. Р. Мухаммаджонов илмий асарларида, миллий ўзликни англаш масалаларининг тутган ўрни масаласига бағишланган. А. Мухаммаджонов ўз асарларида тарихи манбаларни қиёсий ўрганиш асосида ёшларда ватанпарварлик туйғусини шакллантириш, миллий рух ва тарихий онгини ривожланишининг ижтимоий-маданий негизлари очиб беришга харакат қилади. Бу асарларда халқимизнинг ҳамдўстлиги ва бирлигининг маънавий пойдевори бўлган азалий қадриятларлар, уларнинг ҳаётдаги тарбиявий аҳамияти ҳақида тарихий маълумотлар батафсил ва кенг қамровли ёритилган.

Библиографические ссылки

Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021. – Б. 288.

Жўраев Н. Ж. Тарихфалсафаси. –Тошкент: “Маънавият”, 1999.– 488 Б.

Мухамеджанов А.Р. Темур ва темурийлар салтанати. (тарихий очерк). “Қомуслар бош тахририяти”. – Тошкент. 1994. – 157 Б.

Муҳаммаджонов А.Р., Ражабов Қ. Амир Темур (Тарих ва шахс). – Тошкент: “Ўзбекистон” 2013. – 160 б.

Мухамеджанов А.Р. Қадимги Тошкент. (Тарихий ва археологик лавҳалар) – Тошкент. Шарқ. 2009. – 61 б.

Мухамеджанов А.Р. “Тарих фалсафаси – маънавият кўзгуси”. – Тошкент. “Ўзбекистон”. 2015, – 272 бет.

Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

Аbdumatov, А., Mamatov, S., & Raimjonov, I. (2024). THE WALL OF ANCIENT USTRUSHONA OASIS. Talqin va tadqiqotlar, (5 (42)).

BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(5), 61-65.

Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG ‘ONA VODIYSI ARXEOLOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

Назаров, О., & Абдуматов, А. (2024). ҲАДИС ИЛМИ РИВОЖИДАГИ ОЛТИН ДАВР. Ilm-fan va ta'lim, (3 (18)).

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Тўйчибоев, Б., & Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АБДУЛАҲАД МУҲАММАДЖОНОВ ФАОЛИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МАСАЛАСИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N08