MARKAZIY OSIYO DINLARI

Авторы

  • Shohsanam Razzoqova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N20

Ключевые слова:

Markaziy Оsiyo dinlari va e’tiqоdlari manbalarining tarixiy jihatlari. Dinning ilk shakllari, islom, zardushtiylik, hinduizm, iudaizm, shomоnlik, animizm, totemizm, fetishizm.

Аннотация

Ushbu maqolada Markaziy osiyoga dinlarni kirib kelishi, shakllanishi, ularni aholini turmush tarzi, madaniyati, iqtisodiyoti, tarixiy rivojlanishi qolaversa, har bir dinning o‘ziga xos xususiyatlari haqida so‘z yuritiladi.

Библиографические ссылки

https://azkurs.org/3-mavzu-markaziy-osiyo-dinlari-reja-markaziy-osiyo-dinlari-va.html#:~:text=Dinlar%20unga%20e%E2%80%99tiqod,va%20h.k.

https://zenodo.org/records/5913357

Fozila Sulaymonova. Sharq va G‘arb. – Toshkent: «O‘zbekiston», 1997. – B.24.

O‘zbek milliy ensiklopediyasi. – J:3. – Toshkent,2002. 683-bet.

A.Mansur. Islom ensiklopediya. – Toshkent «O‘zbekiston milliy

entsiklopediyasi» davlat nashriyoti, 2004.

Dinshunoslik asoslari. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 1995. – B. 69.

Ma’naviyat asoslari. – Toshkent: Ma’naviyat,2010. – B. 236.

Markaziy Osiyo dinlari tarixi / Mas’ul muharrir - Sh.Yovqochev. – T.: Davlat

sharqshunoslik instituti, 2006. – 670b.

Avesto kitobi - tariximiz va ma’naviyatimizning ilk yozma manbai mavzuidagi ilmiy-amaliy seminar materiallari. – Toshkent, 2000.

Ahmedov B.A. O‘zbekiston xalqlari tarixi manbalari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1991. – B. 64.

Большаков О.Г. Очерки истории арабской культуры. V-XV вв. Введение. – М.: 1982, – С. 5.

Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древня и средневековая культура. – Душанбе, 1989. – С. 362.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Razzoqova, S. (2024). MARKAZIY OSIYO DINLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N20