YANGI O’ZBEKISTON YOSHLARINI MAFKURAVIY TAHDIDLARDAN ASRASHNING MA’NAVIY-MA’RIFIY ASOSLARI

Авторы

  • Adolat Ziyotova
  • Kahramon Mamaraximov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N21

Ключевые слова:

O‘zbekiston, yoshlar, ekstremizm, ta’lim islohoti, madaniy xilma-xillik, diniy xilma-xillik, gender tengligi, fuqarolar erkinliklari, kibertahdid.

Аннотация

Mazkur maqolada mafkuraviy, g‘oyaviy va informatsion kurashlar kuchayib borayotgan hozirgi murakkab va tahlikali davrda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni yangi bosqichga ko‘tarish, yoshlarimizni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish, yurtdoshlarimizning hayotga ongli munosabatini shakllantirish, yon-atrofda yuz berayotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirish, mamlakatimiz mustaqilligini, tinch-osoyishta hayotimizga xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan tajovuzlarga qarshi izchil manzilli kurash olib borish orqali ma’naviy xavfsizlikni ta’minlashga doir jihatlar asos qilib olindi.

Библиографические ссылки

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMTning 72-sessiyasida soʻzlagan nutqi // https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeevbmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017

Atamuratov S. Globallashuv va milliy-ma'naviy xavfsizlik. - Toshkent: O’zbekiston, 2013. – 456 b.

Yusupov E. Milliy gʻoya va mafkura: mohiyati, ijtimoiy-tarixiy ildizlari va ahamiyati. - Toshkent, OʻzMU, 2000. - 79 b.

Yaxshilikov J.Ya., Muhammadiev N.E. Milliy gʻoya – taraqqiyot strategiyasi. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2017. - 424 b.

Achildiev A.S. Globallashuv va mafkuraviy jarayonlar. – Toshkent: Muharrir, 2009. – 96 b.

O‘zbekiston Prezidenti BMT Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqi // https://president.uz/oz/lists/view/6679

Kaxarova M.M. Raqamli targ‘ibot texnologiyalarining imkoniyatlari (AQSh misolida) // O‘zMU xabarlari. -Т.: 2023. -№ 1/2. B. 122-124.

Ҳаққулов Н. Қ. Сиддиқий-Ажзий маърифатпарварлик қарашларида миллий толерантлик масаласи //НамДУ илмий ахборотномаси-Научный вестник НамГУ. – 2020. – №. 10. – С. 296.

Ризаев И. И., Хаккулов Н. К. Влияние цифровой культуры на неприкосновенность жизни человека в обществе //Оргкомитет. – 2023. – С. 342.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Ziyotova, A., & Mamaraximov, K. (2024). YANGI O’ZBEKISTON YOSHLARINI MAFKURAVIY TAHDIDLARDAN ASRASHNING MA’NAVIY-MA’RIFIY ASOSLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N21