ERTAKLARDA AN’ANAVIY TASVIRLAR

Авторы

  • Ro‘ziqul Mustafoqulov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N38

Ключевые слова:

shoir, ijod, poetik, lirika, tuyg‘u, hayot, jamiyat.

Аннотация

Ushbu maqola ertaklarda an’anaviy tasvirlari haqida yozilgan bo‘lib, Surxondaryo viloyati keksalari tilidan yozib olganimiz ertaklarda ham boshqa hududlardan yozib olingan ertaklarga xos umumiy xususiyatlar o‘ziga xos boshlama, yakunlanma va detallar, hayotiy va xayoliy obrazlar, sarguzasht shaklidagi syujet yo‘llari mavjud.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild.

–Toshkent: “O‘zbekiston”. – B. 387.

Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom

ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1- jild. Toshkent: “O‘zbekiston”,

570 – b.

Mustafoqulov R.B., Surxondaryo fol’klorining hozirgi yashash holati va badiiyati. Monografiya. “Xonjiza maskani”nashriyoti 2023-yil.nashriyoti 2023-yil.

Mustafoqulov R.B., Uslubiy qo’llanma. Xalq pedagogikasi sarchashmasi. Ter DU NMM nashriyoti 2023-yil.

Mustafoqulov R.B., Xalq og‘zaki ijodi-tarbiya maktabi Xalq pedagogikasi Xalqaro simpozimu materiallari. 95-96-betlar. Termiz-1995 y.

Imomov К., Мirzayev Т., Sarimsoqov B., Safarov О., O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi, Т., “O’qituvchi” 1990. 23-42-b.

Мустафоқулов Р. Сурхон адиблари болаларга. Тошкент “Ёзувчи” нашриёти-2000 й. 71-78-б.

Мадиев О., Собитова Т. Халқ оғзаки поэтик ижоди. “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. Тошкент-2001. 63-71-б.

Жаҳонгиров Ғ. Ўзбек болалар фольклори “Ўқитувчи” нашриёти 1975 й.

-44-б.

Иброҳимова З. Кичкинтойлар адабиётининг хусусиятлари. Тошкент “Ўқитувчи” нашриёти 1994 й. 13-20 б.

Турсунов С., Пардаев Т., Турсунов Н., Муртазоев Б. Ўзбекистонда бахшичилик санъатининг шаклланиши ва таравиёти тарихи. Тошкент-2015 й. “Тафаккур” нашриёти.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Mustafoqulov, R. (2024). ERTAKLARDA AN’ANAVIY TASVIRLAR. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N38