DINIY BARQAROR BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Авторы

  • O‘g‘lonoy Xudoynazarova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N44

Ключевые слова:

barqaror birikmalar, din, frazeologizm, idioma, kollokatsiya.

Аннотация

Barqaror birikmalarning semantik xususiyatlari turli diniy eʼtiqod bilan bog‘liq ilmiy nazariyalarni xulosalashga xizmat qiladi. Ushbu maqoladagi tahliliy mаʼlumotlar ingliz va o‘zbek tillaridagi  leksik jihatdan nomuvofiq ammo semantik jihatdan ekvivalentlikni  hosil qiluvchi diniy barqaror birliklarni chog‘ishtirma aspektda o‘rganishda asos vazifasini o‘taydi.

Библиографические ссылки

Chamber`s dictionary of idioms. Edinburgh. 1996. –P.404

J. Xolmo‘minov. Vahdat ul-vujud teologik tаʼlimoti va Naqshbandiya tariqati. Maqola. Konsensus xalqaro jurnali. 1-son, 1-jild. –Toshkent, 2020. 128-139 b.

Jahangiri, Mohsen. Mohyi al-din ibn `Arabi, The distinguished figure of Islamic Mysticizm. –Tehran University Press, 2004.

The Oxford dictionary of world religions. Oxford University Press. 1997. –Oxford. –p.111

Umair Mirza. A dictionary of Confusable Phrases more than 10000 idioms and collocations. 2010.

Xudoynazarova O‘. Jahon tilshunosligida diniy barqaror birikmalar. Maqola. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 3(12), Dec., 2023

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Xudoynazarova, O. (2024). DINIY BARQAROR BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N44