O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SAYLOV TIZIMINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Авторы

  • Laylo Baxromova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N53

Ключевые слова:

aralash saylov tizimi, ko‘ppartiyaviylik, mojaritar, proporsional, saylov, siyosiy partiya, , vakillik organi.

Аннотация

Mazkur tadqiqot jarayonida  O‘zbekiston Respublikasi saylov tizimining rivojlanish xususiyatlari, siyosiy partiyalarning saylov jarayonida ishtiroki tahlil qilindi. Ma’lumki, mamlakatimizda saylov tizimida islohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi saylov tizimi va bu boradagi xorijiy tajribani o‘rganish orqali yangi saylov tizimining ijobiy jihatlari tahlil qilindi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi// https://lex.uz/docs/-6445145

“Saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish tog‘risida”gi Qonun – 2021-yil 9-fevral // https://lex.uz/docs/-5272102

Саидов А.Х. Международное право и избирательное законодательство–Т.: ТГЮИ, 2004. –С.

Saidov.A.X. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining insoniylik me`zonlari bo`yicha hujjatlari.Yevropa xavfsizlik va hamkorlik komitetining insoniylik mezonlari bo`yicha Kopengagen kengashi hujjatining 1-qism 6-moddasi.T.:2002 yil.

Борисов И. Б, Головин А. Г, Игнатов А. В; под общ. ред. И. Б. Борисова. Выборы в мире: избирательные системы /— СПб.: ИВЭСЭП, 2015. — 200 с. ISBN 978-5-4227-0123-0

Turdialiev. M.A. The legal issues of metaverse and perpectives of establishment of international financial center in metaverse. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.2022. 2(8).

Shavkatugli. D. N. (2022). Conciliation as a Means of Adr Vs Arbitration and Mediation. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 430-436.

Dilboboev.N. Issues for Enforcement of Decisions of the International Investment Arbitration on Interim Measures. Available at SSRN 4299453. 2022

Tursunovich, K.O. Fintech-civil legal relations as an object. World Bulletin of Management and Law, (2022) 17.

Jo‘rayev N.Mustaqil O‘zbekiston tarixi, G’.G’ulom n. T. : 2013 121-b.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Baxromova, L. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SAYLOV TIZIMINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N53