MUSIQA FANI DARSIDA PEDAGOGIK METOD VA KASBIY MAHORATI

Авторы

  • Jalg’asbay Kalmenov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N58

Ключевые слова:

Musiqa tarbiyasi, pedagogik metodika, kasbiy mahorat, musiqa madaniyati darslari.

Аннотация

Ushbu maqolada musiqa o‘qituvchisining kasbiy mahorati, pedagogik metodikasi hamda psixologik bilimdonligi va madaniyati haqida fikr mulohazalar bildirilgan.

Библиографические ссылки

Sharipova G. Musiqa va uni o‘qitish metodikasi (metodik qo‘llanma). Toshkent

Akbarov I. Musiqa lug’ati. Toshkent – 1997

I.A. Karimov "Yuksak ma’naviyat yengilm as kuch", - Т.: "M a’naviyat nashriyoti", 2008-yil

Soipova D. Musiqa o‘qitish nazariyasi va metodikasi. T., 2009. 225-b.

Маҳкамова, Ш. Р. (2020). МУСИҚА ИЛМИ ВА ИСЛОМ ДИНИ: ТАЛҚИН МУАММОСИ. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 1331-1334.

MUSIQA 0 ‘QITISH NAZARIYASI METODIKASI VA MAKTAB REPERTUARI Oliy va o ‘rta maxsus o ‘quv yurtlari talabalari uchun о ‘quv qo‘llanma - G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva - TOSHKENT-2014

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Kalmenov, J. (2024). MUSIQA FANI DARSIDA PEDAGOGIK METOD VA KASBIY MAHORATI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N58