TALABALARDA MUSTAQIL TA’LIM KO’NIKMALARINI O’ZLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY KO’RINISHI

Авторы

  • Rustamjon Choriqulov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N68

Ключевые слова:

Raqamli pedagogika, professional ta’lim, raqamli kompetensiya, raqamli texnologiya, texnologik savodxonlik, ta’lim resurslari, zamonaviy ta’lim, bilim, ko’nikma, malaka, raqamli savodxonlik.

Аннотация

Bugungi kunda jamiyatni raqamlashtirish ta’limga sezilarli ta’sir ko’rsatib, professional ta’lim muassasalari talabalarini raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish talab etiladi. Ushbu tazisda professional ta’lim muassasalari talabalarining mustaqil ta’lim ko’nikmalarini o’zlashtirishlarida raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishlariga ta’sir qiluvchi omillar ko’rib chiqiladi. Tezisda oliy ta’lim muassasalari talabalarining raqamli texnologiyalardan foydalanishdagi malakasini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan.

Библиографические ссылки

Axborot texnologiyasi va tizimi: Oliy o’quv yurti uchun darslik/ R.X.Alimov va boshqalar. – T.: Voris. 2011.

“ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ” Кузьмина М.В., канд. пед. наук, доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО “ИРО Кировской области”.

“Digital Education: Opportunities for Social Collaboration (Digital Education and Learning)” 2011th Edition, Kindle Edition

“Цифровизация образования: от теории к практике” 2022г. Е.К.Герасимова

Choriqulov R. FEATURES OF THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A6. – С. 246-249.

Ibodullo o‘g‘li C. R. Ta’lim Muassalarida Modulli Yondashuvning Mohiyati, Maqsadi Va Vazifalari // “ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. – 2022. – С. 36-38.

Choriqulov R. FUNCTIONS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY BASED ON CREDIT MODULE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2.

CRI ogli. TA’LIM JARAYONINI BOSHQARISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. УЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ - АМАЛИЙ ТАДКИКОТЛАР 29, 113, 2021.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Choriqulov, R. (2024). TALABALARDA MUSTAQIL TA’LIM KO’NIKMALARINI O’ZLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY KO’RINISHI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N68