СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ДАВРИДА ҚУЙИ ВА ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ

Авторы

  • Феруза Бобожонова

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N03

Ключевые слова:

собиқ совет ҳокимияти, халқ таълими тизими, ўқитувчи, совет мактаб, Ф.Хўжаев, маориф, ўқувчи, ўқитувчи, синф, бошланғич таълим, дарсликлар, Ўзбекистон ССР, ўрта мактаблар, ислоҳотчилик, таълим, ўқув йили, кечки мактаблар, савод, илм.

Аннотация

Мақолада мактаблар тўғрисида қабул қилинган бир қанча қарорлар келтирилган. Бухородаги бошланғич тўлиқсиз ўрта ва ўрта мактаблар йиллар кесимида таҳлил қилиб берилган. Мактаб таълимида ислоҳотчилик масалалари ҳар томонлама ёритиб берилган. Бухорода 1925-1960 йилларда халқ таълимини ривожлантириш йўлида қилинган ҳаракатлар ушбу мақолада ёритилган. Ушбу мақолада совет ҳокимияти даврида Бухоро вилоятидаги халқ таълими тизимининг ҳолати борасида фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Библиографические ссылки

Бешим Мирзақулов. Бухоро тарих зарварақларида. (2-китоб). Дурдона. Бухоро. 2018.

М.Абдурахимов. Мактабларнинг янги ўқув йилига тайёрлигини намунали уюштирайлик. Бухоро ҳақиқати. 1949. № 95. 15 май.

Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет. Сборник статматериалов- Ташкент. 1967.

О.Эшонов. Файзулла Хўжаев. (Ҳаёти ва фаолияти ҳақида очерк). Ўзбекистон. Тошкент.-1973.

Совет мактаби. Ўзбекистон ССР маориф министрлигининг ойлик илмий методик журнали. 1974. №11.

Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари Чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий бойликларининг ўзлапггирилиши. Шарқ. Тошкент- 2001.

Ф.Ходжаев. Ибранные труды. Том III.Фан.Ташкент.1973.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Бобожонова, Ф. (2024). СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ДАВРИДА ҚУЙИ ВА ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N03