XX ASRNING 20-30 YILLARIDAGI QULOQLASHTIRISH SIYOSATI VA UNING SALBIY OQIBATLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)

Авторы

  • Tal’at Halimov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N04

Ключевые слова:

quloqlashtirish, sovet hokimiyati, Choriqulboy, yer-suv isloholti, Buxoro davlat arxivi.

Аннотация

Sovet hokimiyatining O‘rta Osiyo, shu jumladan, O‘zbekistonda amalga oshirgan eng og‘ir siyosatlaridan biri – yer-suv islohotlari hamda uning natijasida boshlanib ketgan quloqlashtirishdir. Minglab yurtdoshlarimiz boshiga kulfat keltirgan bu tadbir Buxoroda ham o‘z ta’sirini o‘tkazgani tabiiy. Maqolada shu haqida so‘z boradi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-avgustdagi nutqidan https://www.gazeta.uz/uz/2023/08/31/shahidlar/

Buxoro viloyat Davlat Arxivi, 4 – fond, 1 – ro‘yxat.

Buxoro viloyat Davlat Arxivi, 8 – fond, 1 – ro‘yxat.

Berxin I.B. SSSR tarixi. T., “O‘qituvchi”-1969-y, 846 B.

O‘zbekistonda sovet davlatining qatag‘on siyosati. Ilmiy maqolalar to‘plami. Toshkent: 2012. 231 B.

Halimov T.A., Halimov T.T. Asrlarga tatigulik sayohat. Buxoro, 2014. – 98 B.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Halimov, T. (2024). XX ASRNING 20-30 YILLARIDAGI QULOQLASHTIRISH SIYOSATI VA UNING SALBIY OQIBATLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA). Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N04