XX АСР 20-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА АДВОКАТУРА ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Авторы

  • Обиджон Жайнаров

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N07

Ключевые слова:

Туркистон АССР, Фарғона вилояти, Адлия халқ комиссарлиги, судлар, жамоат оқловчилари, ҳимоячилар, Адвокатлар коллегияси, юридик ёрдам.

Аннотация

Мақолада кенг турдаги бирламчи манбалар ва тарихий адабиётладаги маълумотлар асосида Фарғона вилоятида XX аср 20-йилларида адвокатура органлари фаолиятида рўй берган ўзгаришлар ёритиб берилган. Бунда адвокатлар томонидан кўрсатилган юридик хизматлар, уларнинг натижалари, адвокатларнинг миллий таркиби ва маълумот даражаси ёритиб берилган.

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Миллий архиви (ЎзМА), Р-25-фонд, 1-руйхат, 19-иш, 33-варак.

История советского государства и права Узбекистана. Т. I. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1960. – С. 417.

Jaynarov, O. K. (2019). ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE PEOPLE’S COMMISSARIAT OF JUSTICE OF THE TURKESTAN ASSR. Theoretical & Applied Science, (10), 744-747.

ЎзМА, Р-38-фонд, 2-рўйхат, 144-иш, 55-варақ.

Шаламов М. История советской адвокатуры. – Москва: Юриздат, 1939. – С. 38.

Советское право. – 1922. – № 2. – С. 13.

ЎзМА Р-38-фонд, 2-рўйхат, 144-иш, 55-варақ.

ЎзМА Р-25-фонд, 1-руйхат, 945-иш, 215-варак ва унинг орқаси.

ЎзМА Р-38-фонд, 2-рўйхат, 371-иш, 44-варақнинг орқаси.

Рустамбоев М., Тухташева У. Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар. Олий ўқув юртлари учун дарслик. (Икки жилдли. 2-жилд). – Тошкент: ILM ZIYO, 2011. – Б. 170.

ЎзМА Р-904-фонд, 1-рўйхат, 5-иш, 52-варақ.

Норматов О. Ўрта Осиёда ўтказилган раёнлаштириш сиёсатининг Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ҳаётига таъсири. – Тошкент: Tamaddun, 2022. – Б. 63.

ЎзМА Р-904-фонд, 1-рўйхат, 27-иш, 11-13-варақлар.

ЎзМА Р-904-фонд, 8-рўйхат, 18-иш, 102-варақ.

ЎзМА Р-904-фонд, 1-рўйхат, 221-иш, 169-варақ.

ЎзМА Р-904-фонд, 8-рўйхат, 18-иш, 102-варақнинг орқаси.

ЎзМА Р-904-фонд, 1-рўйхат, 209-иш, 73-варақ.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Жайнаров, О. (2024). XX АСР 20-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА АДВОКАТУРА ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА). Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N07