ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВ ЖАРАЁНЛАР ВА ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИ

Авторы

  • Салимжон Йўлдошев

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N10

Ключевые слова:

Трансформацион жараён, “Homo Ludens”- “ўйинбоз одам”, анъанавий турмуш тарзи, локал хусусиятлар, “Оломон пойга”, “Қиз қувди”, “Кураш”, “От устида оғдариш”, “Улоқ”, “Дўппи ташар”, “қўрғон””, “қорағуни”, “бандол”, ”жангли-мангли”, “ошиқ ўйини”, “тўп ўйини”, “Чўпон бола”, “тўпиқ”, “чиллак”, “қизларнинг арғимчоқ”, “Оқсўнгак”, “Оқсуяк”, “Чокум”, “кураш”, “ёнбош”, “чала”, “ҳалол” “тўхта”.

Аннотация

Мазкур мақола бугунги кунда дунёнинг глобаллашув ва трасформациялашув жадал кечаётган бир даврда халқлар ўртасида маданияти, турмуш тарзида ҳам интеграциялашув жараёнлари жадаллашиб бормоқда ва мазкур жараёнларнинг ёшлар ҳаётига кўрсатаётган таъсири ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Ёшлар ўртасида китоб ўқишдан, болаларга хос ҳаракатли ўйинлардан кўра компьютер ўйинлари олдида вақтини ўтказиш кундалик турмушига салбий таъсири кўрсатмоқда. Бунинг натижасида киберлудамания, лудамания каби янгича иллатлар пайдо бўлди. Бундай салбий ходисаларни олдини олишда халқ ўйинларининг роли кўрсатиб берилган.

Библиографические ссылки

Ҳақназарова Х. Замонавий трансформацион жараёнлар ва уларнинг ёшлар ҳаётига таъсири./Ўзбек халқининг миллий фольклор санъати ва этномаданий қадриятлари. Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Т .: 2013. Б.173.

Дала ёзувлари Тожиматов Умаржон. 1946 йил Қирғизистон Республикаси Ўш вилояти Новқат тумани Эски Новқат қишлоғида туғилган, миллати ўзбек.

Бу ҳақда қаранг: Маҳмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. III томлик.1960-1963. – Т.: Фан.

Ўзбек халқ ўйинлари, миллий спорт турларини қайта тиклаш ва аҳолини жисмоний тарбиялашда улардан кенг фойдаланиш усуллари./мавзусига бағишланган жумҳурият илмий- амалий анжумани тезислари. - Тошкент-Жиззах: 1991. Б.5-6.

ВалихоноваГ. Фарғона водийси уйғурлари: турмуш тарзи ва маданияти. – Т.: Янги нашр. 2013. Б.110-114.

Азизов Н.Х. Белбоғли Туркистон кураши. – Т.:Ўқитувчи. 1998. -Б.7.; Юсупов К. Кураш халқаро қоидалари, теxникаси ва тактикаси. – Т.:”Адабиёт ва санъат нашриёти”. 2005. Б.17

Азизов Н. Х. Белбоғли Туркистон кураши. – Т.:Ўқитувчи. 1998. Б.9

Юсупов К. Кураш халқаро қоидалари, теникаси ва тактикаси. – Т.:”Адабиёт ва санъат нашриёти”. 2005. Б.17-19.

Ўзбек кураши довруғи./Тузувчилар: Ҳ.Бобобеков, М.Содиқов, З.Рўзиев ва бошқ. – Т.: Абу Али ибн Сино., 2002. Б-88.

IKA матбуот хизмати.website www.kurash-ika.org

Ўзбек кураши ва миллий истиқлол./ Тузувчилар: Ҳ.Бобобеков, М.Содиқов, Рўзиева ва бошқ. – Т.: Абу Али ибн Сино., 2002. Б. 88.

Yuldoshev, S.V. (2021). Pedagogical Analysis And Methodology Of Children's Games. The American Journal Of Social Science And Education Innovations, 3(11), 36-40.

Valievich, Y.S. (2020). Children’s Games As An Important Factor In The Upbringing Of A Harmonious Generation. European Journal Of Research And Reflection In Educational Sciences Vol, 8(9).

Valiyevich, Y.S., & Azamatjon, O. (2022). Theoretical And Practical Prospects For The Development Of Ethnoturism In Uzbekistan. European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 2(4), 21-24.

Yo‘ldashev, S., Dilshodjon, M. (2022). Ta’lim Tizimida Innovatsion Texnologiyalarining Ahamiyati. Integration Of Science, Education And Practice. Scientific-Methodical Journal, 3(6), 427-431.

Юлдошев С., Бобоев M. «Туркестанский сборник как важный источник в изучении истории Узбекистана». Актуальные проблемы истории Узбекистана, т. 1, вып. 1, январь 2023 г., сс. 461-7.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Йўлдошев, С. (2024). ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВ ЖАРАЁНЛАР ВА ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N10