MARKAZIY OSIYO TARIXSHUNOSLIGIDA ILK ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI

Авторы

  • Jahongir Usmanov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N15

Ключевые слова:

Surxondaryoning o‘rta asrlarga oid yodgorliklari”, Abu Jafar Tabariy, I.V.Mushketov, so`zsiz, “afg`on shamoli”, Madinat ar-Rijol, Termiz, Zununobod.

Аннотация

Ushbu maqolada G`arb adabiyotida Islom ensiklopediyasi bilan bog`liq ma`lumotlar aholisining migratsiyasi, hamda ijtimoiy turmush darajasida mavjud muammolar va uning ijtimoiy jihatlari masalalari ilmiy tahlil etilgan.

Библиографические ссылки

Tursunov S.N., Qobilov E.A. va boshq. Surxondaryo tarix ko‘zgusida. – Toshkent: Sharq, 2001. – B. 112.

Tursunov S.N., Qobilov E.A. va boshq. Surxondaryo tarixi. – Toshkent: Sharq, 2003. – B. 145.

Tursunov S.N., Pardayev T.R. va boshq. O‘zbekiston tarixi va madaniyati – Surxondaryo etnografiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy kutubxonasi, 2006. – B. 192.

Jaloliddin Mirzo. Termiz tarixi. Toshkent, 2001. – 6-bet.

Safar o‘g‘li, R. M. (2023). The Study of The History of Termiz by Researchers. Genius Repository, 26, 24-27.

Safar o‘g‘li, R. M. (2023). TERMIZ OBIDALARINING RUS TADQIQOTCHILARI TOMONIDAN O ‘RGANILISHI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(34), 37-41.

Safar o‘g‘li, R. M. (2023). TERMIZNING CHIG ‘ATOY ULUSI TARKIBIDAN MUSTAQILIKKA CHIQISH TARIXI HAQIDA.

Safar o'g'li, R. M. (2023). TERMIZ TARIXINI ORGANISHDA YANGI DAVR.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Usmanov, J. (2024). MARKAZIY OSIYO TARIXSHUNOSLIGIDA ILK ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N15