CHET TILI OG’ZAKI NUTQI TA`LIMIDA AHAMIYATLI OMILLAR

Mualliflar

  • Hasan Hamzayev Qarshi davlat universiteti «Fransuz tili va adabiyoti» kafedrasi oqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.47390/A1342112020N13

Kalit so'zlar:

Chet tili, og`zaki nutq, ko`nikma, didaktika, tinglash, tinglab tushinish, yozma ifoda

Annotatsiya

Tilda og`zaki nitqni ta`lim berishda turli omillardan turli usullardan foydalaniladi. Bunda har bir foydalanilayotgan unsurlar, usullar va til o`rganuvchiga aniq va tushunarli bo`lishi kerak. Bunda yana bir jihat borki, chet tili og`zaki ta`limni o`rgatishda bevosita muloqot jarayoni talablariga rioya etish talab etiladi. Og`zaki nutq ta`limi jarayonida yozma nutqning ahamiyati ham alohida o`rin egallaydi. 

Foydalanilgan adabiyotlar

Christian Boyer, «L’enseignement explicite de la compréhension écrite», les publications GRAFICOR, Canada 1993.

Claudette Cornaire, «La compréhension orale»,M.E, France, 1998 .

Haud Plaquette, «L’expression orale », Ellipses, Paris 2006.

Jean Dubois,dictionnaire de linguistique, Larousse, Montréal 2002.

Jean Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du Français, CLE international, Paris 2003.

Mireille Blanc-Ravotto, «L’expression orale et l’expression écrite en français», Ellipses, Paris 2005. 45.

Yuklashlar

Nashr qilingan

2020-01-01

Havola

Hamzayev, H. (2020). CHET TILI OG’ZAKI NUTQI TA`LIMIDA AHAMIYATLI OMILLAR. Scienceproblems.Uz, 1(1). https://doi.org/10.47390/A1342112020N13