ARXEOLOGIYADA GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISHNING ASOSIY IMKONIYATLARI XUSUSIDA

Авторы

  • Alisher Aloxunov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N20

Ключевые слова:

geografik axborot tizimi (GAT), geofazoviy ma’lumotlar, fazoviy tahlil, yodgorlik joylashuvi, bashoratli modellashtirish, madaniy resurslar, arxeologik merosni muhofaza qilish, landshaft arxeologiyasi, GAT dasturlari, dala ilovalari, ma’lumotlarni vizuallashtirish.

Аннотация

Mazkur maqolada geografik axborot tizimining zamonaviy yondashuvlar asosida yer yuzidagi obektlar, jumladan, arxeologik yodgorliklarni o‘rganishda samarali faoliyat olib borish usul va metodlari, shuningdek, GATning bugungi kundagi keng imkoniyatlari hamda inson omili tarafidan yuzaga keluvchi kamchilik tomonlari to‘g‘risidagi fikr-muloazalar bayon qilingan.

Библиографические ссылки

Annayev J.T. Arxeologiyada masofadan tadqiq etish usullari. Значение сифрових технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01). – B. 24–29. https://doi.org/10.47689/.v1i01.13307

Boltayev T.X., Raxmonov Q., Akbarov O.M. Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari. – Toshkent, 2015. – 274 b.

Brouwer Burg. It must be right, GIS told me so! Questioning the infallibility of GIS as a methodological tool. Journal of Archaeological Science. Vol. 84, 2017. – P. 115–120. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.05.010

Gulyamova L.X. Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari. – T.: Universitet, 2018. – 188 b.

https://archaeologydataservice.ac.uk/help-guidance/guides-to-good-practice/data-analysis-and-visualisation/gis/introduction-to-the-gis-guide/applications-of-gis-in-archaeology/

Llobera, M. Arqueología del paisaje en el siglo XXI: reflexiones sobre el uso de los SIG y modelos matemáticos. In Grau-Mira, I (ed.), La aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje, 1st edition, 2006. – P. 109–124.

Menéndez-Marsh et al. Geographic Information Systems in Archaeology: A Systematic Review. Journal of Computer Applications in Archaeology, 6(1). 18 May 2023. – P. 40–50. DOI: https://doi.org/10.5334/ jcaa.104.

Muminov O.O. Zamonaviy arxeologik tadqiqodlarni olib borishda GAT dasturlarining qo‘llanilishi. O‘tmishga nazar, №12. 2021. – B. 32-38.

Rodier X., Ciezar P and Moureau A. Using GIS in French Rescue Archaeology. The choice of Inrap: a tool for research at the scale of excavation. In Contreras F, Farjas M and Melero F. (eds.), Proceedings of the 38th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA2010, 2010. – P. 217–220.

Афанасьев Г.Е. Основные направления применения ГИС и ДДЗ-технологий в археологии. https://www.archaeolog.ru/media/periodicals/agis/AGIS-1/Afanasjev/page1.html

Васильев С.А. АИС Археограф: система описания археологических памятников и ввода данных в ГИС // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». 2006. №34. – С. 87–89.

Журкин И.Г., Шайтура С.В. Геоинформационные системы. – Москва: Кудиц-пресс, 2009. – 272 с.

Коробов Д.С. Основы геоинформатики в археологии. – М.: Издательство Московского университета, 2011. – 224 с.

Сухорукова Е.П., Чумарина С.Э. Использование географических информационных систем в археологии.// Культура, наука, образование: проблемы и перспективы Х Международная научно-практическая конференция. 2022. – С. 226-232. https://journals.eco-vector.com/kultura_nvsu2022/article/view/121056/pdf

Шлыков, К. Е. Modern specificity of the application of GIS methods in Russian archaeology. Молодой ученый, 2023. №20 (467). – С. 674-676.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Aloxunov, A. (2024). ARXEOLOGIYADA GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISHNING ASOSIY IMKONIYATLARI XUSUSIDA. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N20