XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA BUXORO AMIRLIGINING JANUBI-SHARQIY HUDUDI SHAHARLARI, XUSUSAN QARSHI, SHAHRISABZ VA KITOB SHAHARLARINI RUS TARIXCHILARI ASARLARIDA YORITILISHI

Авторы

  • Saidusmon Sharopov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N21

Ключевые слова:

Qarshi, Shahrisabz, Kitob , A.L.Kun, N.V.Xanikov, I.D. Logofet, B.K. Meyendorf, Shahrisabz, Kitob, Yakkabog‘, Qarshi, Sherobod, Boysun shaharlari, Bibi-xalifa,Guzar.

Аннотация

Ushbu maqolada Buxoro amirligning janubi-sharqiy hududlaridagi Qarshi, Shahrisabz, Kitob shaharlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayotiga oid ma’lumotlar keltiriladi.Shuningdek ularning ma’muriy-hududiy boshqariluvi,geografik joylashuvi, aholisi to‘g‘risida ma’lumotlar keltiriladi.

Библиографические ссылки

И.Д. Логофетнинг “Бухарское ханство под протекторатом России” (В 2-х т.-СПб.,1911;)стр-55

Пармонов, Бердиев. Китоб тумани. 28-29-бетлар.

Кун А.Л. Очерки Шагрисебзского бекства. - Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова и К°, 1880. – 230 стр.

Пармонов, Бердиев. Китоб тумани. 25 б.

Кун А.Л. Очерки Шагрисебзского бекства. - Санкт-Петербург : тип. В. Безобразова и К°, 1880. - 37 с. ; 24 см.стр.223

Маев Н.А. Материалы для статистики Туркестанского края. Выпуск с Петербург. 1879. Стр-78-85.

Фитрат “Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври”. 8-9-бет.

Кун А.Л. Очерки Шагрисебзского бекства. - Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова и К°, 1880. – стр 230.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Sharopov, S. (2024). XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA BUXORO AMIRLIGINING JANUBI-SHARQIY HUDUDI SHAHARLARI, XUSUSAN QARSHI, SHAHRISABZ VA KITOB SHAHARLARINI RUS TARIXCHILARI ASARLARIDA YORITILISHI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N21