SHEROBOD VOHASI NOMODDIY MADANIYATI DURDONALARI

Авторы

  • Gulchehra Axmedova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N22

Ключевые слова:

Doston, baxshi, do’mbra, ertak, rivoyat, maqol, meros, terma, qo’shiq, marsiya.

Аннотация

Ushbu maqolada Sherobod vohasi nomoddiy madaniyat durdonalari hisoblangan Sherobod dostonchilik maktabining vakillari hamda ustoz shogird an’analarining etnomadaniy jarayonlarga ta’siri haqidagi ma’lumotlar yoritilgan. 

Библиографические ссылки

Чистов К.В. Фольклор и этнография. “Сов.Этногр.”. – Москва., 1968, №5.

Решетов А.М. Об использования данных фольклора для изучения ранних форм семейно-брачных отношений. – Ленинград: «Наука». 1970.

Қаюмов О. Чет эл адабиёти тарихи. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1973.

Ўзбек фольклорларининг эпик жанрлари. - Ўзбек халқ ижоди бўйича тадқиқотлар. 7-китоб, – Тошкент: “Фан”, 1981.

Муродов М. Сарчашмадан томчилар. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1984.

Қаҳҳоров А. Янги достонлар. – Тошкент: “Фан”, 1985.

Tursunov Saypulla Narzullaevich Axmedova Gulchexra O‘skinovna Milliy xalq og‘zaki ijodida baxshichilik sanatining yuksalishi Toshkent tafakkur. 2021.

Tursunov S. va boshq. Surxondaryo – etnografik makon. –Toshkent: Akademnashr, 2012.

Tursunov Saypulla Narzullaevich Axmedova Gulchexra O‘skinovna Milliy xalq og‘zaki ijodida baxshichilik sanatining yuksalishi Toshkent tafakkur. 2021.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Axmedova, G. (2024). SHEROBOD VOHASI NOMODDIY MADANIYATI DURDONALARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N22