O‘ZBEKISTON JUNUBIY HUDUDLARI TOPONIMIKASINING TABIAT BILAN BOG‘LIQLIGI VA URF-ODATLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Авторы

  • Mohidil Turopova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N24

Ключевые слова:

Muzrabot, Dashti Arzinak, Marzbon, Qorakamar, Boldir, Hushmon, Tuzkon, Qirqkal, Qirqqiz,Qora tepa-Qo‘rg‘on, Ulanbuloq, Qorluq g‘or, Taskent, Burdog‘uy, Kiyik maydon.

Аннотация

Ushbu maqolada O‘zbekistonning janubidagi chegara hududning geografik joylashuvi, joylarinig nomlanish mazmun-mohiyati,  o‘zgarishi, rivojlanishi, va bugungi kundagi taraqqiyoti hamda hozirgi kundagi nomlanishi, aholining urf-odatlari, marosimlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Библиографические ссылки

S.N.Tursunov.Surxondaryo viloyati toponimlari.T.: 2008.58.-B

S.N.Tursunov va boshqalar.O‘zbekistonda toponimik nomlar va ularning tarixi.T.: 2015.173-B

P.Shoimov.Muzrabot-qadimiy diyor.Q.: “Nasaf” 2002.4.-B

O.Bo‘riev.Temuriylar davrida yozma manbalarda Markaziy Osiyo.T.: 1997.86 –B

Sh.Oripov,X. Shaymardonov. Yashnayotgan Muzrabot. Q.: “Nasaf” 2009.10.-B

M. Isomiddinov.Sopolga bitilgan tarix. T.: 1993.10-12.-B

S.N.Tursunov.G.U.Ahmedova.O‘zbekiston janubiy hududlarida madaniy va amaliy san’at yodgorliklari tarixi. Surxon-Nashr.2017. 240.-B

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Turopova, M. (2024). O‘ZBEKISTON JUNUBIY HUDUDLARI TOPONIMIKASINING TABIAT BILAN BOG‘LIQLIGI VA URF-ODATLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N24