XX ASRNING 80-YILLARI QATAG‘ONLIK SIYOSATINING SURXONDARYODAGI IJTIMOIY-IQTISODIY JARAYONLARGA TA’SIRI

Авторы

  • Otabek Nazarov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N29

Ключевые слова:

qayta qurish, paxta ishi, matbuot, Gdlyan va Ivanov guruhi, matbuot nashrlari, nohaq ayblanganlar, bo‘hton.

Аннотация

Ushbu maqolada O‘zbekistonda 1983-1989 yillarda amalga Gdlyan va Ivanov boshchiligidagi tergov guruhi tomonidan amalga oshirilgan «paxta ishi», «o‘zbeklar ishi» nomli o‘ylab topilgan uydirmalarning Surxondaryo viloyatdagi natijalari, oqibatlari o‘rganilgan. Ayni vaqtda davriy matbuotda shu mavzu yuzasidan yoritilgan maqolalarning xalqini qoralsh yoki yolg‘on ayblaovlar bilan qatag‘on qilishni o‘zaro tahlil etilgan.

Библиографические ссылки

Azizxo‘jayev A. Chin o‘zbek ishi. – T.: Akademiya, 2003. – B. 152-153.

Jo‘rayev N. Tafakkurdagi evrilish. – T.: Sharq, 2001. – B.72-73.

Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida.– Toshkent: O‘zbekiston, 2011. – B. 47-49, 58.

Nazarov O. Yulduzi so‘ngan qahramon yoxud qatag‘on qurboni.//Surxonxondaryo: ilm va tafakkur.Termiz. №3-2023. B.54-57.

O‘zbekiston tarixi (1917–1991 yillar). 2-kitob. Mas’ul muharrirlar: R. Abdullayev, Q. Rajabov, M. Rahimov. – T.: O‘zbekiston, 2019. 248-b.

Rajabov Q. Ilmiy xabarnoma, ADU, №2-2014. b-54.

Surxondaryo viloyat davlat arxivi, F. 45- jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 2751-ish, 187-b.

Surxondaryo viloyat davlat arxivi, F. 45- jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 2753-ish, 29-b.

Surxondaryo viloyat davlat arxivi, F. 45- jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 3666-ish, 186-b.

Surxondaryo viloyat davlat arxivi, F. 50- jamg‘arma, 1-ro‘yxat, 16-ish, 14-b.

Yo‘ldoshev I. Maxfiy mahkama yoxud qonunsiz qamalganlar qissasi. Samarqand. Turon nashr, 2021. B-330.

Назаров О. М. Усиление хлопковой монополии в Сурхандарьинской области и его социально-экономические последствия.//Таълим ва инновацион тадқиқотлар. Бухоро. №6-2023., B.45-49.

Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. –с. 97, 100-101.

Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. Статистический ежегодник. –Ташкент: Узбекистан, 1981. –с. 100, 105-106-107.

Политика «перестройки» и ее крах //http://vek-noviy.ru/istoriya-uzbekistana-1917-1991-g/uzbekistan-na-puti-k-nezavisimosti .html.

Раззаков Ф.И. Коррупция в Политбюро. Дело «красного узбека». – М.:Алгоритм, 2009. –с. 246.

Социальное развитие советского общества //http://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/noveishee_vremia/socialnoe_razvitie_sovetskogo_obshestva.htm.

Социально-экономическая жизнь Узбекистана в 1950-1990 годах. Возникновение кризисной ситуации //http: //vek-noviy.ru/istoriya-uzbekistana-1917-1991-g/sotsialno-ekonomicheskaya-zhizn-uzbekistana-v-1950-1990-g.html.

Muzrobovich, N. O. (2023). " The Cotton Case"-the Last Repressive Policy of the Authoritarian Soviet Regime. Central Asian Journal of Social Sciences and History, 4(1), 82-90.

Назаров, О. М. (2023). УСИЛЕНИЕ ХЛОПКОВОЙ МОНОПОЛИИ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: Назаров Отабек Музрабович, исследователь Термезского государственного университета. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 46-49.

Otabek, N. (2023). A HERO WITH A FADED STAR OR A VICTIM OF REPRESSION. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 5(08), 27-32.

Дусназаров, М. И., & Жумаева, Ш. Ч. (2020). Теоретические основы понятия семейного воспитания с позиций становления и развития культурной традиции. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (1), 151-154.

Shodavlatovna, D. S., & Chorievna, J. S. (2021). The issue of a just king in kaikous’s nightmare. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1416-1420.

Жумаева, Ш. Ч. (2020). РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ АУТЕНТИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (4), 46-49.

Chorievna, J. S. (2022). Livestock Reforms in Surkhandarya. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 4, 68-70.

Jumayeva, S. (2023). IMPORTANCE OF ANIMAL HUSBANDRY TODAY, DEVELOPMENT PERSPECTIVES. Open Access Repository, 9(9), 23-26.

Жумаева, Ш. Ч. (2019). ЭПОХА ПЕРВООБЫТНООБЩИННОГО СТРОЯ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (1), 27-30.

JUMAYEVA, S. (2023). IMPORTANCE OF LIVESTOCK IN AGRICULTURE, DEVELOPMENT PROSPECTS. World Bulletin of Social Sciences, 19, 167-169.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Nazarov, O. (2024). XX ASRNING 80-YILLARI QATAG‘ONLIK SIYOSATINING SURXONDARYODAGI IJTIMOIY-IQTISODIY JARAYONLARGA TA’SIRI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N29