ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР АУДИТИДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Авторы

  • Нигора Алимханова

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N41

Ключевые слова:

товар-моддий захиралар, диверсификация, таҳлилий амаллар, оғишишлар таҳлили, коэффициентлар бўйича таҳлил, ялпи фойда маржаси, рентабеллик коэффициентлари, ликвидлик коэффициентлари.

Аннотация

Мазкур мақолада товар-моддий захиралар аудитини самарали ташкил қилиш мақсадида бевосита таҳлилий амаллларни қўллаш тартиби, таҳлилий амалларни қўллашда фойдаланиладиган коэффициентлар тасинифи бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. Шунингдек, товар-моддий захиралар аудитида инвентаризацияни ташкил қилиш ва ўтказишда қўлланиладиган аудит амаллари ҳамда уларни қўллаш кетма-кетлиги ёритиб берилган.

Библиографические ссылки

Andrew Gross, Jamie Hoelscher, Brad J. Reed, Gregory E. Sierra. The new nuts and bolts of auditing: Technological innovation in inventorying inventory. // Journal of Accounting Education. Volume 52, September 2020, 100679.

Ҳамдамов Б.Ў.. “Аудит иқтисоди” - Т.; Тошкент Молия институти»-2005. 116 б.

Ҳайитбоев М.. Дон маҳсулотларини қайта ишловчи корхоналарда товар-моддий захиралар ҳисоби ва аудити: назария, методология ва амалиёт. Монография. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2022. 140 б.

Санаев Н., Нарзиев Р. «Аудит», Т.; «Шарқ»-2001. 212 б.

Cristina Iovu. Aspects concerning the internal audit of inventories. // Audit financiar, XV, Nr. 2(146)/2017, 276-283 ISSN: 1583-5812; ISSN on-line: 1844-8801.

Sitraselvi Chandren, Santhirasegaran Nadarajan, Zaimah Binti Abdullah Inventory Physical Count Process: A Best Practice Discourse. // International Journal of Supply Chain Management. Vol. 4, No. 3, September 2015.

Xi Wu, Xueqin Wang, Yulong Yang. The puzzling association between inventory and auditor pricing in China. // China Journal of Accounting Research. Volume 11, Issue 4, December 2018, Pages 351-366.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Алимханова, Н. (2024). ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР АУДИТИДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N41