OILANING IJTIMOIY-IQTISODIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYANING TA’SIRI

Авторы

  • Siroj Ro‘zimurodov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N47

Ключевые слова:

Oila, ma’naviy-axloqiy tarbiya, raqobotdosh, integrativ, funktsional, daromad, iqtisodiy xulq-atvor, xulq, mehnat, odob-axloq.

Аннотация

Mazkur maqolada oilaning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar barqarorlikni ta’minlash va iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishda ma'naviy-axloqiy tarbiya masalasiga e’tibor qaratilgan. Shu o‘rinda jamiyatni siyosiy – huquqiy, iqtisodiy madaniyati va xulq-atvorniga bog‘liqligi yaxlit tizim sifatida samarali yoritiladi. Ular o‘rtasidagi funksional munosabatlar uzviyligi to‘g‘risida qarashlari, ta'riflari bayon etilgan.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.М. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Тoshkent: O’zbekiston, 2021. – Б. 44

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби» мавзуидаги анжумандаги нутқи // Халқ сўзи, №119. 2017 йил, 16 июнь.

Раззақов А. Иқтисодий тафаккур сарчашмалари. – Тошкент: O‘zbekiston НМИУ. 2011. – 20 б.

Қуръони Карим. А.Мансур маънолар таржимаси. – Тошкент: Чўлпон, 1992. – 72 б.

Бўриева М.Р. Ўзбекистонда оила демографияси. – Тошкент.: Университет, 1997, 8-б.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Ro‘zimurodov, S. (2024). OILANING IJTIMOIY-IQTISODIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYANING TA’SIRI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N47