AXBOROT GLOBALLASHUVI SHAROITIDA YOSHLARDA MILLIY O‘ZLIKNI TARBIYALASH MASALALARI

Авторы

  • Ulug'bek Ravshanov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N48

Ключевые слова:

globallashuv, ommaviy axborot vositalari, shaxs, ta’lim, tarbiya, ma’naviyat, mafkuraviy bo‘shliq.

Аннотация

Maqolada hozirgi globallashuv sharoitida kishilar ongiga ko‘rsatilayotgan turli g‘oyaviy ta’sirlar, yoshlarni buzg‘unchi g‘oyalar ta’siridan himoyalash, yoshlarda o‘zlikni anglash tarbiyasi borasida amalga oshirilishi zarur bo‘lgan vazifalar xususida so‘z yuritiladi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzurida O‘zbekistonning eng yangi tarixi bo‘yicha Jamoatchilik kengashi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida. №3080. 30.06.2017.

Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU,2021. – 268-b.

Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2008. –11-b.

Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009. 145-146 b.

Qur’oni karim: ma’nolarining tarjima va mavsifi. - Toshkent: “Toshkent islom universiteti”. - 2012. 402-b.

Masharipova G.K., Jumaniyozov X. Globallashuv mohiyati va integratsiya jarayonlari//Globallashuv sharoitida falsafa va milliy g’oyaning dolzarb masalalari mavzuidagi ilmiy-amaliy seminar materiallari. – Toshkent, 2012. – 131-132-bb.

Jumaniyozov X.S. Globallashuv asoslari: darslik. - Toshkent, 2023.

Abbosxo‘jayev A, Umarova N., Qo‘chqorov R. Mafkura poligonlaridagi olishuv. – Toshkent: Akademiya, 2007.

Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – Toshkent, 2005.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Ravshanov, U. (2024). AXBOROT GLOBALLASHUVI SHAROITIDA YOSHLARDA MILLIY O‘ZLIKNI TARBIYALASH MASALALARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N48