YOSHLAR MA'NAVIY KAMOLOTIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMOIY-MADANIY OMILLARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Авторы

  • Obid G’ulomov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N57

Ключевые слова:

Yangi Oʻzbekiston, ma’naviyat, mafkura, ma’rifat, ta’lim, tarbiya, ilm, vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, ma’suliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovasion fikrlash, mehnatsevarlik, yoshlar

Аннотация

Ushbu maqolada Yangi Oʻzbekistonda Yoshlarda ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni shakllantirishning maqsad va vazifalari yoritilgan Bu sohada Ozbekiston Respublikasi Prezidenti qabul qilgan qarorlar va Vazirlar Mahkamasining qarorlariga asoslanib xulosalar berilgan. Shuningdek maqolada, yoshlarda vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, ma’suliyatlilik, madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shaklantirish masalalari yoritilgan.

Библиографические ссылки

Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент: O’zbekiston, 2022. – Б. 261.

Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘tarimiz. 1-j. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 592 b.

Otamuratov S. Globallashuv va milliy-ma’naviy xavfsizlik. – Toshkent, O‘zbekiston, 2013. – 6 b.

Quronov M. «Bizni birlashtirgan g‘oya» – Toshkent Ma’naviyat. 2016. – 66 b.

Ergashev I. Taraqqiyot falsafasi. -Toshkent: Akademiya, 2000. – 112 b.;

Falsafa: qomusiy lug‘at.- T.:Sharq, 2004. - 92 b.

Bjezinskiy Z. Velikaya shaxmatnaya doska. Moskva, Arktogeya, 1997. - 78 s

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

G’ulomov, O. (2024). YOSHLAR MA’NAVIY KAMOLOTIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMOIY-MADANIY OMILLARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N57