VAQTNI ILMIY JIHATDAN TAHLIL QILISH HAMDA UNI FALSAFIY VA MADANIY NUQTAI NAZARDAN O'RGANISH

Авторы

  • Alisher Amanov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N60

Ключевые слова:

vaqt, falsafa, madaniyatshunoslik, vaqtinchalik, fanlararo tahlil, rivoyatlar, artefaktlar, amaliyotlar.

Аннотация

Vaqt insoniyat tarixi davomida chuqur falsafiy tadqiqotlar va madaniy tafakkur mavzusi bo‘lib kelgan. Ushbu maqola falsafiy nutqdan ham, madaniyatshunoslikdan ham tushunchalar olib, ilmiy tahlil obyekti sifatida vaqtning ko‘p qirrali tadqiqini o‘rganadi. Maqolada turli falsafiy anʼanalar bo‘yicha vaqtning konseptualizatsiyasini ko‘rib chiqishdan boshlab, Aristotel, Kant va Xaydegger kabi mutafakkirlar tomonidan vaqt qanday tushunilgani, muhokama qilingani va talqin qilinganligi ko‘rib chiqiladi. Keyinchalik u madaniyatshunoslikda vaqtni o‘rganishga o‘tadi, vaqt madaniy artefaktlar, hikoyalar va amaliyotlarda qanday namoyon bo‘lishini o‘rganadi. Ushbu maqola fanlararo obyektiv orqali vaqtni o‘rganishda falsafiy izlanishlar va madaniy istiqbollar o‘rtasidagi murakkab o‘zaro taʼsirni yoritishga qaratilgan bo‘lib, vaqtni inson mavjudligining asosiy jihati sifatida har tomonlama tushunishni taklif qiladi.

Библиографические ссылки

Mundle, C. W. K. (1970). Philosophy of Time. Routledge.

Prior, A. N. (2003). Papers on Time and Tense. Clarendon Press.

Reichenbach, H. (2008). The Philosophy of Space and Time. Dover Publications.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Sage Publications.

Sorabji, R. (2013). Aristotle on Memory. University of Chicago Press.

Genette, G. (1997). Narrative Discourse: An Essay in Method. Cornell University Press.

Le Poidevin, R. (2015). The Images of Time: An Essay on Temporal Representation. Oxford University Press.

Добровольский Д. О. К проблеме фразеологических универсалий / Д. О. Добровольский Филологические науки. – 1991. – № 1. – С. 71–96

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика учеб. пособие В. А. Маслова. – Минск Тетра Системс, 2005. – 254 с.

Бергсон А. Непосредственные данные сознания: Время и свобода воли. –М.: ЛКИ, 2010. – 224 с.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов А. Вежбицкая. – М. : Яз. славян. культуры, 2001. – 287 с

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Amanov, A. (2024). VAQTNI ILMIY JIHATDAN TAHLIL QILISH HAMDA UNI FALSAFIY VA MADANIY NUQTAI NAZARDAN O’RGANISH. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N60