MULKNI QASDDAN NOBUD QILISH YOKI UNGA ZARAR YETKAZISH UCHUN JINOIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI

Авторы

  • Aslbek Fayzullayev

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N87

Ключевые слова:

Nobud qilish, zarar yetkazish, yarashuv instituti, ancha miqdor, ko’p miqdorda zarar , juda ko’p miqdorda zarar, MDH davlatlari, ehtiyotsizlikdan odam o’lishi.

Аннотация

Ushbu maqolada mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish kabi ijtimoiy xavfli qilmishlarning yuridik tahlili, ularni sodir etish usullarni aniqlashtirish va boshqa jinoyatlardan farqlash hamda javobgarlik masalalari. Xorijiy mamlakatlarda ushbu jinoyatlar uchun javobgarlikning ayrim masalalari. Oʻzbekiston Respublikasida usbu turdagi jinoyatlarning umumiy koʻrsatgichlar haqida muhokama qilingan

Библиографические ссылки

Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023. O’zbekiston. 78-bet.

O‘zbekistan Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharxlar. Maxsus qism/M. Rustambayev. - Toshkent: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021. - 744 б..

O’zbekitson Respublikasi Jinoyat kodeksi(2024-yil 20-yanvargacha rtirish va qo’shimchalar bilan.)/ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y., 1-son. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 28.03.2023-y., 03/23/826/0172-son. [Elektron havola]: https://lex.uz/docs/-111453

Qirg’iziston Respublikasi Jinoyat kodeksi. 2024-yil.

Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi. 2024-yil. www.duma.consultant.ru

Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. 2024-yil.

Turkmaniston Respublikasi Jinoyat kodeksi. 2024-yil.

Qozog’iston Respublikasi Jinoyat kodeksi. 2024-yil. Elektron havola https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Fayzullayev, A. (2024). MULKNI QASDDAN NOBUD QILISH YOKI UNGA ZARAR YETKAZISH UCHUN JINOIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N87