UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA INGLIZ TILI TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA SIFATINI YAXSHILASH YO‘LLARI

Авторы

  • Furqat Djalolov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N105

Ключевые слова:

ingliz tili ta’limi, samaradorlik, sifat, umumiy o‘rta ta’lim maktablari, o‘qituvchilar malakasi, interaktiv metodlar, zamonaviy texnologiyalar, motivatsiya, kommunikativ yondashuv.

Аннотация

Ushbu maqola umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ingliz tili ta’limi sifatini oshirish borasidagi dolzarb muammolar va ularning yechimlarini tizimli ravishda tahlil qiladi. Shuningdek, ingliz tili o'qituvchilarining professional rivojlanishi, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarning ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi, o'quv materiallarini takomillashtirish, o’quvchilarda motivatsiyani oshirish, ularda til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish hamda fanlararo yondashuvning ahamiyati kabi masalalar o'rganilgan.

Библиографические ссылки

Aliyev, A. (2020). O'quvchilarda ingliz tiliga bo'lgan qiziqishni shakllantirish omillari [Factors of forming students' interest in the English language]. Xorijiy tillar [Foreign Languages], 3(2), 34-41.

Hakimov, H. (2017). Ta'lim tizimida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini shakllantirish masalalari [Issues of forming intercultural communication competence in the education system]. Ta'lim muammolari [Problems of Education], 4, 56-61.

Jalolov, J. (2015). Chet til o'qitish metodikasi [Foreign Language Teaching Methodology]. Toshkent: O'qituvchi.

Makhkamova, G. (2018). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tili o'qitish metodikasi [English Language Teaching Methodology in General Secondary Schools]. Toshkent: Baktria Press.

Nuriddinova, Y. (2016). O'quvchilarning ingliz tili bo'yicha sinfdan tashqari mustaqil ishlarini tashkil etish usullari [Methods of organizing students' independent extracurricular work in English]. Pedagogika [Pedagogy], 4, 45-50.

Passov, Y. (2010). Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu [Communicative Method of Teaching Foreign Language Speaking]. Moscow: Prosveshcheniye.

Qodirov, M. (2019). Ota-onalarning chet tili ta'limi jarayonidagi ishtiroki masalalari [Issues of parents' participation in the process of foreign language education]. Ta'lim, fan va innovatsiya [Education, Science, and Innovation], 2, 12-18.

Richards, J. C. (2015). Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Saidalieva, N. (2020). Innovatsion texnologiyalar asosida ingliz tili o'qitish usullari [Methods of teaching English based on innovative technologies]. Til va adabiyot ta'limi [Language and Literature Education], 10, 45-49.

Sattarov, T. (2021). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tili ta'limini baholash va monitoring qilishning innovatsion usullari [Innovative methods of assessment and monitoring of English language education in general secondary schools]. Pedagogik mahorat [Pedagogical Skills], 2, 45-52.

Scrivener, J. (2011). Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching (3rd ed.). Oxford: Macmillan Education.

Xudayberganova, G. (2018). Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish [The use of information and communication technologies in the educational process]. Xalq ta'limi [Public Education], 3, 27-31.

Yusupova, D. (2019). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tili o'qitishning dolzarb masalalari [Actual issues of teaching English in general secondary schools]. Xorijiy filologiya [Foreign Philology], 3, 125-132

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Djalolov, F. (2024). UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA INGLIZ TILI TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA SIFATINI YAXSHILASH YO‘LLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N105