TEXNIKA OLIY O‘QUV YURTLARIDA TALABALARNI FRANSUZ TILIGA QIZIQTIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Авторы

  • Minara Niyazova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N106

Ключевые слова:

texnologiya, fransuz tili, ijtimoiy munosbatlar, jamiyat va inson, innovatsion ta’lim texnologiyalari, motivatsiya va uslub.

Аннотация

Texnika oliy o‘quv yurtlarida ta'limni takomillashtirishning yangi usullarini izlash jamiyatning talablari bilan belgilanadi, buning natijasida an’anaviy o‘qitish usullari kompetensiyaga asoslangan yondashuv bilan almashtiriladi. Ushbu maqolada texnika oliy o‘quv yurtlarida talabalarni fransuz tiliga qiziqtirishning ayrim jihatlari yoritib berilgan.

Библиографические ссылки

Bakramovna N. M. AIMS AND OBJECTIVES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY //PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. – 2020. – Т. 17. – №. 6. – С. 3535-3543.

Durdas A. Higher education in France: historical development //The Modern Higher Education Review. – 2018. – Т. 3. – С. 26-32.

Duru-Bellat M. Access to higher education: The French case. – 2015.

Семушина Е.Ю., Валеева Э.Э., Крайсман Н.В. Обучение иностранному языку в технологическом университете с целью интеграции в международное инженерное сообщество // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60-1. С. 257-261.

Крайсман Н.В. ИНТЕГРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВО ФРАНЦУЗСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ (ОБЗОР ФРАНЦУЗСКИХ ВУЗОВ) // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 6.

Тюваева Е. В. Открытие центра французского языка в техническом вузе //Современные технологии в науке и образовании–СТНО-2016. – 2016. – С. 159-161.

Флеров О. В. Особенности преподавания второго иностранного языка в нелингвистическом вузе //Современное образование. – 2015. – №. 1. – С. 1-25.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Niyazova, M. (2024). TEXNIKA OLIY O‘QUV YURTLARIDA TALABALARNI FRANSUZ TILIGA QIZIQTIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N106