OLIY TA’LIMDA VIRTUAL LABORATORIYALARDAN OʻQUV JARAYONIDA FOYDALANISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI

Авторы

  • Husniddin Amrillayev

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N107

Ключевые слова:

Virtual, imitatsiya, demo, frontal imitatsiya, 3D grafika, animatsiya, bulutli texnologiya, raqamli laboratoriya, virtual laboratoriya.

Аннотация

Ushbu maqolada bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida virtual laboratoriya asosida amaliy mashgʻulotlarni ichki va tashqi xossalarini ochib beradigan imitatsion modellar yordamida dars jarayonini tashkil qilish, oliy ta’lim oʻquv jarayonini samaradorligini oshirishga olib keladi.

Библиографические ссылки

Anne Davis. Virtual Reality Simulation: An Innovative Teaching Tool for Dietetics Experiential Education. The Open Nutrition Journal, 2015, 9, (Suppl 1-M8) 65-75.

H.A.Amrillayev. Oliy ta’lim muassasalarida individual rivojlanish biologiyasi fanining laboratoriya mashg‘ulotlarini virtual laboratoriya asosida takomillashtirish metodikasi. / Fizika, Matematika va Informatika jurnali. 2023/2/1. Toshkent-2023-y, 27-35 bet.

Kupryashkina T., Virtualnie imitatsionnie laboratorii. Prezentatsiya. 2019-g.

Lutfillayev M.X., Amrillayev H.A. Development of computer simulation model develops creative thinking of the student / International Journal of General Engineering and Technology (IJGET) ISSN(P): 2278–9928; ISSN(E): 2278–9936, Vol. 9, Issue 5, Jul–Dec 2020-y; 9–14-bet.

Moʻminov S.M. -Ta’limda internet resurslaridan foydalanishning ahamiyati. Oliy ta’lim muassasalarining oʻquv jarayonida ilgʻor pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi: amaliyot va istiqbollar. Toshkent 2018. (49-s).

Nikulina T.V., Starichenko E.B., Virtualnie obrazovatelnie laboratorii: prinsipi i vozmojnosti. Pedagogicheskoe obrazovanie v rossii. 2016. № 7. 62-63 str.

Puxova I.B., Ispolzovanie na urokax biologii virtualnix laboratornix i prakticheskix rabot. Statya. 2020.

Voronsova O.M., Ispolzovanie virtualnix laboratoriy na urokax biologii. Statya. 11.10.2020

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Amrillayev, H. (2024). OLIY TA’LIMDA VIRTUAL LABORATORIYALARDAN OʻQUV JARAYONIDA FOYDALANISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N107