INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING O’RNI

Mualliflar

  • Shoira Asamxodjaeva

Kalit so'zlar:

innovatsiya, tadbirkorlik, innovatsion jarayon, marketing, ilmiy-texnikaviy yangilik, innovatsiya faoliyati, inson kapital, mahsulot innovatsiyasi, texnologiya innovatsiyasi, ijtimoiy innovatsiyalar

Annotatsiya

Maqolada innovatsiyalar tushunchasi, innovatsion jarayon bosqichlari hamda tadbirkorlikning innovatsion faoliyat bilan bog’liq jihatlari, shuningdek innovatsion tadbirkorlikning turlari tadqiq qilingan. Korxonalarda innovatsion faoliyatni rivojlantirishda inson kapitalini o ’stirishyo’nalishlari o ’rganib chiqilgan.

Muallif haqida

Shoira Asamxodjaeva

Тошкент молия институти катта ўқитувчиси

Foydalanilgan adabiyotlar

O’zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to’g’risida”gi O’RQ-630-sonli Qonuni. 24.07.2020 yil.

Asamxodjayeva Sh.Sh. Inson kapitalining rivojlanganlik darajasini aniqlashda Global innovatsion indeksning o’rni. Scienceproblems.uz - Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. -2021. № 1(3). https://doi.org/10.47390/10.47390/A1342132021N2

Innovation Policy A Guide for Developing Countries. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 1818 HStreet, NW, 2010. – P.28.(P. 436.)

Mamatov B.S., Xo’jamqulov D.Yu., Nurbekov O.Sh. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. - T.: “Iqtisod – moliya”, 2014. - B. 463.

Nasirov E., Asamxodjayeva Sh. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish. T.: “Iqtisod – moliya”, 2020. - B. 266.

Попов В.Л. Управление инновационными проектами. Учебное пособие. – С.: ИНФРА-М, 2009. – С.11.

Фоломьев А.Н. Инновационный тип развития экономики России. – М.: РАГС, 2005. – С. 68. (С. 584)

Sameer Khatiwada, Rosa Mia Arao. What Role Does Human Capital Play in Innovation? https://blogs.adb.org/blog/what-role-does-human-capital-play-innovation

Shaislamova N.K. Innovatsion loyihalarni venchurli moliyalashtirishda risklarni samarali boshqarish usullari. Scienceproblems.uz - Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. -2021. № 1(3). https://doi.org/10.47390/A1342132021N1

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Эксмо, 2007. С.234.

Yuklashlar

Nashr qilingan

2022-04-15

Havola

Asamxodjaeva, S. (2022). INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING O’RNI. Scienceproblems.Uz, 5(2), 12–20. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/53