GEOGRAFIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARDA KARTOGRAFIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Mualliflar

  • Xurshidbek Xalilov

Kalit so'zlar:

Geografik xarita, tabiiy xaritalar, iqtisodiy-ijtimoiy xaritalar, kartografik belgilar, kartografik tadqiqot metodi

Annotatsiya

Maqolada geografiya darslarida DTSda o ‘quvchilarda shakllanishi lozim bo‘lgan BKM va kompetensiya elementlari haqida, darslarda kartalardan foydalanish usullari, tabiiy xaritalar, iqtisodiy-ijtimoiy xaritalar turlari, kartalarni o ‘qib tushunish, kartalarni o ‘qishda shartli belgilardan foydalanish, geografik obyektlar orasidagi masofalarni aniqlashda masshtabdan foydalanish usullari ko ‘rsatib o ‘tilgan.

Muallif haqida

Xurshidbek Xalilov

Farg‘ona viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ulaming malakasini oshirish hududiy markazi o‘qituvchisi

Foydalanilgan adabiyotlar

Norboyev A.F. Uzluksiz geografiya ta’limining sifat va samaradorligini oshirish texnologiyasi. Monografiya. – Toshkent 2016. – 100 b.

M.T.Mirakmalov, M.M.Avezov, E.Y.Nazaraliyeva. Tabiiy geografiyadan amaliy mashg‘ulotlar. Toshkent – 2015

Q.Baxromov, G.Halimova. Geografiyadan mashq va masalalarni yechish usullari. – T.:Navro‘z nashriyoti, 2017. -90 b.

Berlyant A.M. Map – second language geography. – M .: Prosveshchenie, 1985.

Salishchev K.A. Kartovedenie. – M .: Izd-vo Moskovskogo Universiteta, 1976

Salishchev K.A. Cartography. – M.: Vysshaya shkola, 1982.

Primov M.O. “Tarixiy tadqiqotlarda kartografik metodlardan foydalanish”. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021. 160-167 b.

Халилов, Х. (2022). Fanlararo bog‘liklar asosida geografiya fanidan o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi (5-sinf “tabiiy geografiya boshlang‘ich kursi” 26-§ amaliy mashg‘ulot misolida). Scienceproblems.Uz, 1(4). https://doi.org/10.47390/B1342142022N7

Мамаджанова, С. (2020). Мобил технологиялари асосида информатика фани учун уй вазифаларини ташкиллаштириш. Scienceproblems.Uz, 1(1), 6. https://doi.org/10.47390/A1342112020N17

Yuklashlar

Nashr qilingan

2022-04-15

Havola

Xalilov, X. (2022). GEOGRAFIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARDA KARTOGRAFIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI. Scienceproblems.Uz, 5(2), 39–45. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/56