O’ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI BANK XIZMATLARIDAN FOYDALANISH

Mualliflar

  • Nargiza Shaislamova
  • Feruza Qudratova

Kalit so'zlar:

likvidlik, raqamli bank, masofaviy bank xizmatlari, tijorat banklari likvidligi, likvidlik ko’rsatkichlari, likvidli aktiv.

Annotatsiya

Tijorat banklarining o’zaro raqobatbardoshligini ta’minlashda, mijozlar oldidagi majburiyatlarining bajarilishiga erishishda va iqtisodiyotdagi to’lovlarning uzluksizligini ta’minlashda ularning likvidlilik ko’rsatkichlarining yaxshilanishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu maqolada masofaviy bank xizmatlarining bank faoliyatidagi ahamiyati va likvidlilik ko’rsatkichlariga ta’siri o’rganilib, rivojlangan xorij davlatlarining amaliyotlariga tayangan holda tijorat banklarining likvidliligini yaxshilashga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilingan va takliflar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni, 2022 yil 28 yanvar// https://lex.uz/uz/docs/-5841063

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-5992 sonli Farmoni, 2020 yil 12 may.

Javier Bianchi Saki Bigio. Banks, liquidity management and monetary policy. National bureau of economic research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 September 2014. Working Paper 20490 http://www.nber.org/papers/w20490 P. 21-25

Natacha Valla, Béatrice Saes-Escorbiac and Muriel Tiesset. Bank liquidity and financial stability,/Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics/IFC Bulletin No 28. August, 2008.

Abdullayeva Sh. Pul va banklar.-T.:2010.

Izbosarov B.B. Raqamli iqtisodiyotda tijorat banklari likvidliligini tartibga solish. I.f.d. ilm. dar. ol. uch. baj. diss.-Toshkent, 2019. 128-129 betlar.

O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti ochiq ma’lumotlari //https://cbu.uz

Hassan Ghodrati and Masoumeh Soleimani khah. A study on relationship between electronic banking and liquidity management on Iranian banks. Management Science Letters 4 (2014) 1259-1270. www.GrowingScience.com/msl

Yuklashlar

Nashr qilingan

2022-06-27

Havola

Shaislamova , N. ., & Qudratova , F. . (2022). O’ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI BANK XIZMATLARIDAN FOYDALANISH. Scienceproblems.Uz, 6(3), 15–22. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/73