BADIIY TARJIMA - ADABIY ALOQA VA O’ZARO TA’SIR VOSITASI

Mualliflar

  • Farangiz Mamarizayeva

Kalit so'zlar:

tarjima san’ati, badiiy tarjima, madaniyatlararo munosabatlar, tarjima sifati, ma’naviy boyliklar, millatlar do’stligi, asl nusxa mazmuni.

Annotatsiya

Tarjima – milliy tillarning rivojlanish sur’atini tezlashtiradi. Bu esa o‘z navbatida, millatlarning rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu maqola badiiy tarjima to’g’risida bo’lib, unda badiiy tarjimaning madaniyatlararo muloqot vositasi ekanligi yoritilgan. Xususan, badiiy tarjimaning jamiyat hayotidagi, insoniyat rivojidagi ahamiyati juda yuqoriligi, bu jarayonda aynan badiiy asar tarjimonlarining mahorati alohida o‘rin tutishi ochib berilgan bo’lib, ayniqsa, iqtidorli, o‘z sohasining bilimdoni bo‘lgan tarjimongina “begona” matnni ko‘pchilikka aslicha “tanishtira oladi” va ularning nafaqat bir matn, balki butun bir millat deb aytsak ham xato bo‘lmaydi, haqida ma’lum xulosa chiqarishlariga sababchi bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Mirziyoyev Sh. M. “O‘zbekiston ijodkor ziiyolilari vakillari bilan uchrashuvda so‘zlangan nutq”. T.: Xalq so‘zi, 2017, 04. 08. 33-son

G‘ofurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi. T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. – 216 b.

Hamzayev, H. (2020). Chet tili og’zaki nutqi ta`limida ahamiyatli omillar. Scienceproblems.Uz, 1(1). https://doi.org/10.47390/A1342112020N13

Xolmurodova L.E; Akhmadova G.Q; Mamarizaeva F.Z. STYLISTIC PROBLEMS IN TRANSLATION PROCESS. Asian Journal of Multidimensional Research. Vol 10, Issue 5, May, 2021

Yuldasheva, M. (2020). “Gulliverning sayohatlari” asaridagi atamalar tasnifi. Scienceproblems.Uz, 1(1). https://doi.org/10.47390/A1342112020N12

Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. Т.: Фан, 2005. – 352 б

Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари, Т.: Ўқитувчи, 1983. – 320 б.

Шарипов Ж. Бадиий таржималар ва моҳир таржимонлар. Т.: Фан, 1972. – 260 б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

2022-06-27

Havola

Mamarizayeva , F. . (2022). BADIIY TARJIMA - ADABIY ALOQA VA O’ZARO TA’SIR VOSITASI. Scienceproblems.Uz, 6(3), 50–55. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/78