ARIYANAM VAYJA GEOGRAFIK NOM TARIXI

Авторы

  • Mahliyo A’zamova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N02

Ключевые слова:

Avesto, Ariyanam Vayja, oriylar, Turon, toponim, chorvadorlar, etnik.

Аннотация

Ushbu maqola Ariyanam Vayja geografik nom ekanligiga bagʻishlanadi. Ariyanam Vayja  geografik nomini manbashunoslik asoslariga koʻra maqola davriy jihatdan: eng qadimgi davr O‘rta Osiyo va Eron tarixiga oid Avesto manbasi asosida, tarixshunoslik asoslariga koʻra: sovet davri, mustaqillik davri va xorijiy tadqiqotchilar asarlarini tahlil qiladi. Ariyanam Vayja  nomi qachon paydo boʻlgani va bu atamalarni kim olib kirgani, qaysi manbalarda, qaysi davrlarda, qanday nomlar bilan nomlanganini, bu nomlarni tarixiy kelib chiqishida tadqiqot olib borish kerakligi yoritiladi.

Библиографические ссылки

Б.И.Вайинберг ʻʻЭтнография Турана в Древности ‘VIIв.до.н.э-VIII в.н.э Москва. 1999

М. М Дьяконов. Очерки истории древнего Ирана. - Москва, 1961

И Пяьнков..Древний госудаственные образавания”

Firdavsiyning ʻʻShohnomaʻʻasarida

С П Толстов. Древности верхнего Хорезма. ВДИ №1 (14). Москва-1941, с. 178.

O A Вишневская О Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII-V вв. до н.э. Москва. 1973.

A.Asqarov O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi, Toshkent. 2014. 231 bet.

Sh. Kamoliddinov “Ancient Turkish toponymy of the Middle Asia”LAP LAMBERT Academic Publishing.2010

А Аскаров « Кадимги Турон ениолит, бронза ва илк темир даври цивилизациялар тарихидан лавналар» Узвекистон Фанлар академияси «Фан» нашриёти. Тошкент. 2023 149 бет

Е. Е Кузьмина. Арии - путь на юг. - М.: - С. Пб. Летний сад, 2009. 557.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

A’zamova, M. (2024). ARIYANAM VAYJA GEOGRAFIK NOM TARIXI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N02