YANGI O’ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING ROLI

Авторы

  • Shaxlo Atavullayeva

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N09

Ключевые слова:

Demokratiya, matbuot, televideniye, radio, internet, veb-sayt, kommunikatsiya, senzura, ma’naviyat, jamiyat, intellekt.

Аннотация

Ushbu maqolada ommaviy axborot vositalari tushunchasi, ularning Yangi O’zbekiston taraqqiyotida tutgan o’rni, ommaviy axborot vositalari faoliyati hamda ularga yuklatilgan asosiy vazifalar masalasi muhokama qilingan. Shuningdek, bugungi globallashuv jarayonida ommaviy axborot vositalarining jamiyatga ta’siri sezilarli darajada ortib borayotganligi, demokratik jamiyat taraqqiyotida jamoatchilik fikrining roli va uni ommaviy axborot vositalarida aks ettirishi xususida fikr yuritilgan.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh.M. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga// “Xalq so’zi” gazetasi 2023-yil 27-iyun, №131 (8474).

Qirg’izboev M. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. —T.: “Navro’z” nashriyoti, 2014. - 400 b.

Mamadaliyev Sh.O. Demokratiya: Ilmiy-izohli lug’at. - T.: O’zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. -B.83. (150 b.)

Yuridik atamalar komusiy lugati. / Masul muharrir: X.R.Raxmonqulov. -T.: “Shark”, 2003. -B.266. (432 b).

O’zbekiston Respublikasi “Ommaviy axborot vositalari to’g’risida”gi 2007-yil 15-yanvardagi O’RQ-78-sonli qonuni// “Xalq so’zi” gazetasi, 2007-yil 16-yanvar, № 11-12 (4164-4165).

Nurmetova M. Ommaviy axborot vositalari – jamiyat ma’naviy taraqqiyotining muhim elementi sifatida // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, Volume 1, Issue 8. 2021. -B.739.

Saparova G. Erlanova D. Demokratik fuqarolik jamiyatida ommaviy axborot vositalarining o’rni va ahamiyati // International journal of scientific researchers, Volume 4, №2. 2024. –B.212.

Sobirovich, T. B. (2023). Civil Society and its Influence in Society’s Ideosphere. American Journal of Social and Humanitarian Research, 4(12), 84–89

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Atavullayeva, S. (2024). YANGI O’ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING ROLI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N09