AVIATSIYAGA OID TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK XUSUSIYATLARI (INGLIZ VA OʻZBEK TILLARI MISOLIDA)

Авторы

  • Nafisa Abdulvohidova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N46

Ключевые слова:

leksikografiya, lug‘at, ensiklopedik lug‘at, filologik lug‘at, aviatsiya, termin.

Аннотация

Mazkur maqola tilshunoslik sohasining muhim yoʻnalishlardan biri hisoblanadigan leksikografiyaga bagʻishlangan boʻlib, ingliz va oʻzbek tillaridagi aviatsiyaga oid terminlarning leksikografik xususiyatlarini tadqiq etadi. Maqolada, asosan, aviatsiya terminlarining leksikografik jihatlari, ularning lugʻatlarda berilishi va shunga doir muammolar haqida soʻz boradi. Shuningdek, maqolada bir qancha tilshunos olimlarining bu boradagi ilmiy asoslangan fikr va qarashlari ham oʻz aksini topgan. Lugʻatshunoslik va lugʻat tuzish muammolarini oʻrganish, berilgan fikr va qarashlarni tahlil qilish orqali zaruriy xulosalar chiqarish mustaqil ilmiy tadqiqotchilar va barcha til sohiblari uchun foydali manba boʻlib xizmat qiladi.

Библиографические ссылки

Abdulvohidova N. Ingliz tilida aviatsiyaga oid terminlarining leksik xususiyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 2(5), 2022; 623–625-b.

Abdulvohidova N.S., Qodirova M.T. Aviatsiyaga oid terminlarning inglizcha-o‘zbekcha lug‘ati – T: 2022, 96 b.

Normamatov S. Leksikografiya asoslari. T.: 2022, 124 b.

Морковкин В.В. Антропоцентрический versus лингвоцентрический подход к лексикографированию // Национальная специфика язика и ее отрожение в нормативном словаре. –М.,1998.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Abdulvohidova, N. (2024). AVIATSIYAGA OID TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK XUSUSIYATLARI (INGLIZ VA OʻZBEK TILLARI MISOLIDA). Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N46