FRAZEOLOGIK BIRLIK TUSHUNCHASI HAMDA UNING QO‘LLANILISHI

Авторы

  • Oydin Samadova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N76

Ключевые слова:

frazeologiya, frazeologik birlik, lingvistik xususiyat, leksik birlik, semantik bog‘lanish, turg‘un birikma, shakl va ma’no turlari.

Аннотация

Ushbu maqolada frazeologizm va frazeologik birlik tushunchalari haqida fikr-mulohazalar yuritiladi. Muallif tomonidan frazeologik birlik tushunchasining qo‘llanilishi boshqa tillarda qanday ma’no kasb etishi hamda uning bugungi kunda qanday ahamiyatga ega ekanligi, ushbu tushuncha hozirgi kunda ham xalq orasida qanday nom bilan atalib kelayotganligi haqida tahliliy fikrlar yuritiladi. Shuningdek, frazeologik birliklarning tuzilishi, tarkibiy shakllari tahlil qilinadi.

Библиографические ссылки

Akhmedova Adolat Ravshan kizi. (2022). Problems of Formation of Phonetic Competence of Students (A Level 1). Eurasian Scientific Herald, 6, 160–162. Retrieved from https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/919

Axmedova Dildora Jo’raxon Qizi. (2023). SEMANTIC CHARACTERISTICS OF HYDROTOPONYMS, ZOOMORPHIC AND ETHNOPONYMS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 18, 257–259. Retrieved from https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/1533

Jumanazorov, S. (2023). TA‘LIM JARAJONIDA AKT DASTURIY VOSITALARI VA UNING XORIJIY TILLARINI O‘RGANISHDAGI AHAMIYATI. Евразийский журнал технологий и инноваций,1(5 Part 2), 225–228. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16006

Mukumov Makhmud Khudayberdievich. (2023). A BRIEF INSIGHT INTO INTERTEXTUALITY. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 414–420. Retrieved from http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1099

Shavkat Rahmatullayev, Nizomiddin Mahmudov, Zulxumor Хolmanova, Iqbol O‘razova, Kamola Rixsiyeva, O‘zbek tili frazeologik lug‘ati, Toshkent-2022.

Shavkat Rahmatullayev, O‘zbek tilining etimologik lug‘ati, Toshkent, Universitet nashriyoti – 2000.

Yusuf Nurmuhammedov, Frazeologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2021. – 136 b.

Zufiya, B. . (2022). Anthroponymy as a Branch of Linguistics: Concept, Basic Terms, History of Study. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(3), 142–144. Retrieved from https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/502

Ахмедова, А. (2024). КОНЦЕПЦИЯ ГАСТРОНОМИИ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(4). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I4Y2024N47

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Samadova, O. (2024). FRAZEOLOGIK BIRLIK TUSHUNCHASI HAMDA UNING QO‘LLANILISHI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N76