PROFESSIONAL TA’LIM MUASSASALARIDA MAXSUS FANLARNI O‘QITISH ISTIQBOLLARI

Авторы

  • Muxriddin Sharifov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N103

Ключевые слова:

professional ta’lim, maxsus fanlar, kasbiy bilim, mustaqil ta’lim, malakali mutaxassislar, didaktik ta’minot, yaratuvchanlik, o‘quv metodik majmualar, modulli o‘qitish, baholash mezonlari.

Аннотация

Ushbu maqolada hozirgi paytda yurtimizdagi professional ta’lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassislarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida zarur bo‘ladigan bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishda maxsus fanlarni o‘qitishning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentyabrdagi “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5812-son Farmoni.

M.K.Sharifov “O‘quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda maxsus fanlarni o‘qitishning ahamiyati” “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi 44-45b.

Q.T.Olimov “Maxsus fanlardan o‘quv adabiyotlar yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari”. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya, O‘MKHTTKMOVUQTI Toshkent 2005, 19-20b.

Murtazayev E.M. “O‘quvchilarda quruvchi kasbiga oid kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik ta’minotini takomillashtirish”. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent 2019,43-b.

Ismailova Zukhra Karabayevna, Maxsudov Po‘lat Maxsudovich, Ergashev Oybek Karimovich. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi. Darslik. Toshkent 2020, 13-14b.

G‘affarov F.X. “Maxsus fanlar bo‘yicha elektron ta’lim resurslari bazasini yaratish va ularning masofadan foydalanish metodikasi”. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.KHTTIRPKMOVUQTI.Toshkent 2018

S.Y.Ashurova “Yengil sanoat yo‘nalishlari bo‘yicha kichik mutaxassislar tayyorlashda maxsus fanlarni modulli o‘qitishning ilmiy-uslubiy asoslari(Tikuvchilik ishlab chiqarish yo‘nalishi misolida)”. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. O‘MKHTTKMOVUQTI Toshkent 2005.

Q.M.Abdullayeva “Maxsus fanlarni o‘qitishda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari”. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. O‘MKHTTKMOVUQTI Toshkent 2005

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Sharifov, M. (2024). PROFESSIONAL TA’LIM MUASSASALARIDA MAXSUS FANLARNI O‘QITISH ISTIQBOLLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N103