ESL DARSLARIDA HAQIQIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH

Авторы

  • Parvina Muhtshamova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N110

Ключевые слова:

haqiqiy materiallar, esl o'qitish, xilma-xillik, o'yin-kulgi, haqiqiy til, madaniy xabardorlik.

Аннотация

Ushbu maqolada ESL sinfida haqiqiy materiallardan foydalanish va samaradorligi haqida ba'zi ma'lumotlar keltirilgan. Talabalarni bir qator til registrlari, urg'ulari va navlari bilan tanishtirish orqali haqiqiy materiallar ularning umumiy qobiliyatlarini yaxshilaydi. Ular kundalik vaziyatlarda tildan foydalanishni aks ettirish orqali vazifalar va ko'nikmalarni birlashtirishga yordam beradi. Ular ishonchli baholash imkoniyatlarini taqdim etadi va talabalarni akademiyada ham, ish joyida ham ishlashga tayyorlaydi.

Библиографические ссылки

https://www.pearson.com/languages/community/blogs/2023/02/using-real-world-materials-to-teach-english.html

Peter S. - Interaction outside the classroom: leveraging the community. Interactive language learning // New York: Cambridge University Press. - 1987 - S. 170-176

Kennedy, C. (1988). Evaluation of the management of change in ELT projects. Applied Linguistics, 9(4), 329– 42.

Yule, G. (2010). The study of language. 4th edn. Cambridge: Cambridge University Press

Shahnozaxon, M. (2023). URF ODATLARNI INGLIZ TILI DARSLARDA METODOLOGIK O‘RGANILISHI TADQIQI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(10), 43-47.

Унгбоева, Д., & Джумабаева, Д. (2023). The types of audiovisual authentic materials and their usage in EFL classrooms. Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 1(2), 31-37.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Muhtshamova, P. (2024). ESL DARSLARIDA HAQIQIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N110