TA’LIM TIZIMIDA XAVFSIZ MUHITNI YARATISH MUAMMO VA ISTIQBOLLARI

Авторы

  • Shahlo Salimova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N100

Ключевые слова:

xavfsizlik, ta’lim, muhit, psixologik farovonlik, tajriba, jinoyat, huquq.

Аннотация

Maqolada ta’lim tizimida xavfsiz ta’lim muhitini yaratishning dolzarb muammolari va istiqbollari haqida fikr hamda mulohazalar keltirilgan. Asosiy e’tibor mavjud tahdidlarni tahlil qilishga qaratilgan bo’lib, bular qatoriga yoshlar o’rtasida jinoyatchilikning ortib borish sabablari, oqibatlari va jinoyatchilikning ta’lim muhitiga ta’siri haqida tahlillar keltirilgan. Ta’lim muassasalarida xavfsizlikni yaxshilash bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Библиографические ссылки

Abduqaxxarova O.S. (2021). Ta’lim muhiti - bolalarning to’laqonli ta’lim faoliyatini tashkil etishning asosiy sharti. Теория и практика современной науки, (12 (78)), 3-9.

Астарханова Нурият Раджабовна, & Рабаданова Патимат Магомедовна (2022). СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ. Проблемы современного педагогического образования, (75-4), 27-30.

Han, S., Liu, D., & Lv, Y. (2022). The Influence of Psychological Safety on Students’ Creativity in Project-Based Learning: The Mediating Role of Psychological Empowerment. Frontiers in Psychology, 13. doi:10.3389/fpsyg.2022.865123.

https://solink.com/resources/industry-insights/school-security-problems-and-solutions/

https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2

Набиев, Т.С. Об инклюзивном образовании / Т.С. Набиев, О. Мавлонова // Cientific progress. – 2021. – VOL. 2. – Pp. 132-137.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, fifth ed., Oxford University Press, Oxford, 1995.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim tizimiga ilg’or axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 487-son qarori, 11.06.2019 yil.

O’zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to’g’risida”gi O’RQ-764-son Qonuni, 15.04.2022 yil.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Salimova, S. (2024). TA’LIM TIZIMIDA XAVFSIZ MUHITNI YARATISH MUAMMO VA ISTIQBOLLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N100