ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Mualliflar

  • Ахмаджан Бабаджанов
  • Нилуфар Бобожонова

Kalit so'zlar:

портрет, автопортрет, миниатюравий портрет, тимсолий-рамзий портрет, ҳиссиётли портрет, жанр, санъат, ижод, асар, рассом, образ, характер, дунёқараш, критерия, Уйғониш даври.

Annotatsiya

мақолада портрет жанрининг тарихи, ривожланиш дарвлари, тасвирий санъатдаги ўрни ҳақида сўз юритилган. Портрет санъати инсоннинг ташқи кўринишини ифода этиш билан бирга, унинг қиёфаси орқали маънавий қизиқишлари, дунёқарашини кўрсатиб бериши айтиб ўтилган. Портрет жанрида ижод қилган устоз рассомлар, уларнинг машҳур асарларидаги афсонавий, лирик, психологик, инсоний фазилатларнинг тўлақонли талқини тўғрисида маълумот берилган.

Foydalanilgan adabiyotlar

Жаборов. Рангшуносликка оид айрим атама ва ибораларнинг изоҳли луғати. Т.: 2001 й.

Б.Орипов. Тасвирий санъатни ўқитиш методикаси. Н.: 2007 й.

Р.Ҳасанов. Тасвирий санъат асослари. Т.: Ғ.Ғулом. 2009 й.

Н.Абдуллаев. Санъат тарихи. 2-жилд, 1-китоб. Т.: Санъат. 2001 й.

А.Замошкин. Художники Средней Азии. “Искусство”. М.: 1949 г.

Б.Веймарн. Искусство Средней Азии. М.: Искусство. 1940 г

А.Эгамбердиев. Жанровая Живописъ Узбекистана. Т.: Ғ.Ғулям, 1989 г.

Н.Абдуллаев. Санъат тарихи электрон ўқув қўлланма. Т.: 2005 й.

Yuklashlar

Nashr qilingan

2022-06-27

Havola

Бабаджанов , А. ., & Бобожонова , Н. . (2022). ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. Scienceproblems.Uz, 6(3), 23–28. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/74