БАДИИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСНИ ЎРГАНИШДА ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ ҒОЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Mualliflar

  • Наби Жумабоев

Kalit so'zlar:

шарқ фалсафаси, хулқ-атвор, таълим ва тарбия, инсонийлик, бадиий қадрият, бадиий мерос, маънавий мерос.

Annotatsiya

мақолада Шарқ мутафаккирларининг одоб-ахлоқ, бадиий қадрият, бадиий мерос масалаларидаги қарашлари тўғрисида сўз юритилган. Шунингдек, мутафаккирларнинг ижодий фаолиятидаги таълим-тарбияга оид ёндашувлар, ғоялар, қарашлар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Foydalanilgan adabiyotlar

Амонов, М. (2020). Самарқанд мадрасалари (XVIII-XIX асрлар). Scienceproblems. Uz, 2(2). https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/25

М.Фармонова. Шарқ мутафаккирларининг маънавий меросида фарзанд тарбияси. Илмий-услубий қўлланма. Т.: 2020 й.

О.Ҳасанбоева, Ж.Ҳасанбоев, Ҳ.Ҳомидов. Педагогика тарихи. Т.: 2004 й.

А.Навоий. Ибратли ҳикоятлар ва хислатли ҳикматлар. Т.: “Сано-стандарт”, 2016 й.

И.Сувонқулов. Маънавият илдизлари. Қўлланма. Самарқанд.: 2000 й.

А.Фитрат. Оила. Т.: Маънавият, 1998 й.

Э.Юсупов. Шарқ фалсафаси ва инсонийлик /Жаҳон адабиёти” ж. 2003 йил, 10-сон. Материал Интернетдан олинган (https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/falsafa/erkin-yusupov-sharq-falsafasi-va-insonparvarlik/).

З.Жалилов. IX-XII асрларда Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан Олий педагогик таълим жараёнида фойдаланиш технологияларини такомиллаштириш. Автореферат. Т.: 2018 й.

Ж.Ҳасанбоев, Х.Тўрақулов, И.Алқаров. Педагогика назарияси (Дидактика). Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.: “Фан ва технологиялар”, 2011 й.

И.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т.: “Маънавият” 2009 й.

Н.Воҳидова. Шарқ мутафаккирларининг таълимий-ахлоқий қарашлари/ Олий таълим/Высшее образование. 2008. 8.

Н.Жумабоев. (2022). Шарқ миниатюра санъатининг эстетик тарбиядаги ўрни. Scienceproblems.Uz, 1(4), 7. https://doi.org/10.47390/B1342142022N8

Yuklashlar

Nashr qilingan

2022-06-27

Havola

Жумабоев , Н. . (2022). БАДИИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСНИ ЎРГАНИШДА ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ ҒОЯЛАРИНИНГ ЎРНИ. Scienceproblems.Uz, 6(3), 36–43. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/76