GEOGRAFIYA DARSLARIDA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI BAJARISH ORQALI O‘QUVCHILARDA GLOBUS, GEOGRAFIK ATLAS VA XARITALARDAN AMALIYOTDA FOYDALANA OLISH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Mualliflar

  • Xurshidbek Xalilov

Kalit so'zlar:

globus, geografik atlas, xarita, fanga oid kompetensiyalar, A2 standart darajasi, ko‘z bilan chamalab masofalarni aniqlash, daraja to‘ri yordamida masofalarni aniqlash.

Annotatsiya

Maqolada umumta’lim maktablarining 9 sinf bitiruvchilarida o‘quv yili yakunida geografiyadan fanga oid globus, geografik atlas va xaritalardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyasini shakllantirirish usul hamda vositalari ko‘rsatib o‘tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-son qarori.

M.Avezov, M.Mirakmalov “Geografiya fanidan amaliy mashg‘ulotlar”. Toshkent. Donishmand ziyosi, 2022

Q.Baxromov, G.Halimova. Geografiyadan mashq va masalalarni yechish usullari. – T.:Navro‘z nashriyoti, 2017. -90 b.

P.Gulyamov, R.Qurbonniyozov, M.Avezov, N.Saidova. 5-sinf Geografiya (Tabiiy geografiya boshlang‘ich kursi) darsligi. – T.: Mitti yulduz, 2020.- 89-90 b.

Asamxodjaeva, S. (2022). INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING O’RNI. Scienceproblems.Uz, 5(2), 12–20. https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/53

Халилов, Х. (2022). Fanlararo bog‘liklar asosida geografiya fanidan o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi (5-sinf “Tabiiy geografiya boshlang‘ich kursi” 26-§ Amaliy mashg‘ulot misolida). Scienceproblems.Uz, 1(4). https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/45

Мамаджанова, С. (2020). МОБИЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ИНФОРМАТИКА ФАНИ УЧУН УЙ ВАЗИФАЛАРИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ. Scienceproblems.Uz, 1(1), 6. https://doi.org/10.47390/A1342112020N17

Xalilov, X. (2022). GEOGRAFIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARDA KARTOGRAFIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI. Scienceproblems.Uz, 5(2), 39–45. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/56

Yuklashlar

Nashr qilingan

2022-06-27

Havola

Xalilov , X. . (2022). GEOGRAFIYA DARSLARIDA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI BAJARISH ORQALI O‘QUVCHILARDA GLOBUS, GEOGRAFIK ATLAS VA XARITALARDAN AMALIYOTDA FOYDALANA OLISH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI. Scienceproblems.Uz, 6(3), 29–35. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/75